20 april 2009

Nijmegen opent Veiligheidshuis

Minister Hirsch Ballin heeft maandagmiddag het Veiligheidshuis Nijmegen geopend in het voormalige politiebureau van het team Oud-Oost op het Limosterrein te Nijmegen. Hij deed dit d.m.v. een druk op de knop waardoor de ballonnen, welke in de deuropening van het pand zaten, ontploften en de opening naar het Veiligheidshuis vrij maakten. E.e.a. gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Thom de Graaf en diverse medewerkers van politie, justitie en andere instanties, die aan dit project gaan deelnemen. zie de foto’s. (komen nog meer)


Minister van Justitie, dr. E.M.H. Hirsch Ballin heeft op maandag 20 april het Veiligheidshuis Nijmegen geopend. Nijmegen is de eerste gemeente in Gelderland met een volledig operationeel Veiligheidshuis.

Het Veiligheidshuis Nijmegen speelt een belangrijke rol in de samenwerking, afstemming en aansluiting van preventie, straf en nazorg. Een veiligheidshuis is geen doel op zich, maar een middel om de échte doelen – het vergroten van de veiligheid in de stad, het terugdringen van de criminaliteitscijfers en de recidive – te bereiken.

Medewerkers van de deelnemende organisaties werken onder één dak, waardoor de lijnen tussen de verschillende instanties kort zijn. De partners kunnen nu ook makkelijker op hetzelfde moment samen aan de slag met een casus. Bovendien wordt alle kennis op één plek verzameld. De aanpak van veelplegers, risicojongeren en huiselijk geweld vormt de kern van de activiteiten van een Veiligheidshuis. Het huis is alleen bedoeld voor beleidsmakers en andere professionals. Het doen van aangifte of de opvang van overlastgevers bijvoorbeeld, gebeurt nog steeds op de daarvoor bestemde en al bestaande locaties.

Het Veiligheidshuis Nijmegen is gevestigd in de voormalige politiepost Oud-Oost op het Limos-terrein. Minister Hirsch Ballin verricht op maandag 20 april de officiële opening. Hij doet dat in aanwezigheid van onder meer burgemeester De Graaf, wethouder Van Hooft, fungerend Hoofdofficier van Justitie, de heer Van Tooren, en de korpschef Politie Gelderland-Zuid, de heer Van Zwam.