14 april 2009

Sloop gemeente werkplaats

 
De afgelopen week is een begin gemaakt met de sloop van de brandweerkazerne en gemeentewerkplaats aan de Lindestraat te Beek. Inmiddels ligt alles plat en zijn de echte opruimwerkzaamheden begonnen. Na oplevering zal het terrein gevoegd worden bij het nieuwe uitbreidingsterrein voor de woningbouw van het Plan Lindehof, fase 2.

zie de foto’s