30 maart 2009

Vormsel viering in Beek.

Zondagmorgen werd door Z.E.H Inno Ponsioen het Heilig Vormsel toegediend aan 7 vormelingen in de Grote Bartholomaeuskerk in Beek. Na een jaar voorbereiding ontvingen Lotte van Benthum, Bo Ceulemans, Ilse van het Erve, Rick Evers, Anouk Jurjus, Vincent Steenbrink en Cathelijn Tap het Sacrament van het Heilig Vormsel tijdens een mis, die tevens werd voorgegaan door pastoor Wesseling. Muzikale medewerking werd verleend door het Gemengd koor o.l.v. Irene Hagemans en organist Cor van Wageningen. zie de foto’s