29 maart 2009

Mantelzorgers en zorgvrijwilligers aan het woord.

Zaterdagmorgen vond in het Kulturhus te Beek een informatiebijeenkomst plaats met als thema : "Mantelzorgers en zorgvrijwilligers aan het woord". Het doel van deze door de gemeente Ubbergen georganiseerde bijeenkomst was om aan de hand van gesprekken met deze mensen er achter te komen wat het betekent om deze zorg te geven. Wat gaat er goed en wat zou er anders moeten en welke steun kunnen zij daarbij gebruiken. De bedoeling is dat de gemeente o.a. met de ervaringen en wensen van deze mensen de beleidsnota ondersteuning informele zorg gaat maken. De opkomst was redelijk maar in geen verhouding tot het grote aantal mantelzorgers, welke in de gemeente Ubbergen wonen en als zodanig actief zijn. zie de foto’s