7 maart 2009

Brandweermannen uit Millingen komen op voor collega

De Millingse brandweermensen hebben afgelopen week een kortstondige actie gehouden voor hun collega, welke onlangs een taakstraf heeft gekregen voor het ongeval dat hij en zijn drie collega’s op 14 februari 2008 hadden gehad, toen ze met hun brandweerboot onderweg waren naar een aanvaring in dichte mist onder Ooij. Mede door de slechte weersomstandigheden was de boot, terwijl ze nog onder Millingen voeren, tegen een krib gevaren, waarbij drie collega’s overboord geslagen zijn. Door de collega’s werd een spandoek op de gevel van de brandweerkazerne in Millingen aan de Rijn gehangen, welke er echter na een paar uur al weer afgehaald werd. Door wie is niet bekend, maar de brandweercollega’s wilden door deze actie hun sympathie betuigen voor hun "veroordeelde" collega, die er overigens met een schikking van 40 uur taakstraf was afgekomen.

Bron: De Gelderlander

Millingse brandweer komt op voor collega

MILLINGEN – Brandweermannen van het Millingse korps hebben de­ze week een spandoek aan de ka­zerne gehangen om een collega te steunen. Ze zijn het niet eens met de werkstraf van 40 uur die de man in kwestie kreeg, omdat hij op 14 februari 2008 tegen een ri­vierkrib was aangevaren met een blusboot. Het spandoek heeft er maar een paar uur gehangen.
Het ongeluk in februari 2008 vond plaats onder zeer slechte weersom­standigheden. De blusboot rukte in het donker en met dichte mist uit vanwege een aanvaring. Bij de botsing tegen de krib op de Waal bij Ooij sloegen drie bemannings­leden overboord. Twee van hen wisten zich snel in veiligheid te brengen, een derde werd na een spannende zoektocht uit het water gered.
De brandweerman die aan het roer stond, heeft toegegeven te hard te hebben gevaren. Mede daarom zag het er in eerste instan­tie naar uit dat de man strafrechte­lijk zou worden vervolgd, hetgeen tot verontwaardiging binnen het Millingse brandweerkorps leidde.
Uiteindelijk kwam het medio de­cember tot een schikking, omdat justitie de man weliswaar verweet te hard te hebben gevaren, maar ook in acht nam dat hij te kampen had gehad met ondeugdelijk mate­riaal. Zo was een reddingsvest niet bedrijfsklaar, droegen de brand­weerlieden eigen kleding onder de overlevingspakken en functioneer­de de communicatieapparatuur niet naar behoren.