4 februari 2009

AED voor dorpshuis De Sprong

Op 2 februari heeft Stichting Dorpshuis De Sprong uit het Coöperatiefonds van de RABO Bank Rijk van Nijmegen een cheque ontvangen van € 1500,00 voor de aanschaf van een AED (Automatische Externe Defibrillator) voor het Dorpshuis. Voor de aanschaf hiervan was door het bestuur van De Sprong een aanvraag ingediend bij dit fonds. Het bestuur is dan ook erg blij dat deze gehonoreerd is. Het bedrag dat ze nog tekort komen voor de aanschaf van de AED zal door De Sprong worden bijgelegd.


Ook Ooij krijgt een AED

Op 2 februari heeft Stichting Dorpshuis De Sprong uit het Coöperatiefonds van de RABO Bank Rijk van Nijmegen een cheque ontvangen van € 1500,00 voor de aanschaf van een AED (Automatische Externe Defibrillator) voor ons Dorpshuis.
Voor de aanschaf hiervan was door het bestuur van De Sprong een aanvraag ingediend bij dit fonds. We zijn dan ook erg blij dat deze gehonoreerd is. Het bedrag dat we nog tekort komen voor de aanschaf van de AED zal door De Sprong worden bijgelegd.

In ons dorp zal dit,voor zover wij weten , de eerste AED zijn.
Een AED is een apparaat dat je aanschaft, met de hoop het nooit nodig te hebben. Maar als het nodig is, dan is het goed dat er een aanwezig is. Een AED kan het verschil uitmaken tussen leven en dood. De overlevingskans bij gebruik van een AED ligt vele malen hoger dan met alleen hart reanimatie. Bij hart reanimatie en gebruik van een AED kan dit oplopen tot ongeveer 70%. Terwijl bij hartreanimatie alleen de overlevingskans 10% is en als er dan nog een ambulance bijkomt dit ongeveer 20% is.

Als middelpunt voor vele Ooijse verenigingen is de Sprong een gebouw waar jaarlijks meer dan 20.000 mensen komen. Een groot gedeelte van die mensen zijn 55 plussers. Tot nu toe heeft zich nog nooit de situatie voorgedaan waarbij hart reanimatie en eventueel gebruik van een AED nodig was. Toch moet je dit nooit uitsluiten, en als de situatie zich voor zou doen, dan willen wij er op voorbereid zijn en we zullen dan proberen te handelen zoals noodzakelijk is. Natuurlijk is de AED niet alleen bedoeld voor de Sprong maar voor de gehele Ooijse gemeenschap

We zijn ook naar een mogelijkheid aan het zoeken om ook gedurende de nacht en als de Sprong dicht is een mogelijkheid te creëren om bij de AED te komen als dat noodzakelijk is.

Alle werknemers en verschillende bestuursleden van de Sprong hebben hart reanimatie. Wij zullen er voor zorgen dat zij ook een opleiding zullen krijgen in het bedienen en omgaan met een AED.

We willen samen met de EHBO afdeling Ooij een cursus programma opstarten om iedereen in de Ooij die hart reanimatie heeft, in de gelegenheid te stellen te leren werken met een AED. Deze cursus zal s’ avonds gehouden worden. Van de Sprong uit zullen wij daar een ruimte voor ter beschikking stellen. De EHBO zal hun oefenpoppen ter beschikking stellen voor de hart reanimatie en de ook de oefen AED die in hun bezit is voor de AED training.
Hoeveel avonden dit zullen worden is helemaal afhankelijk van de deelname en de belangstelling hiervoor. De enige kosten die we zullen hebben zal de instructeur zijn. Dit zal ongeveer € 20,00 per persoon zijn. Wij willen hierbij meteen alle Ooijse ondernemers oproepen om eventueel een financiële bijdrage te leveren voor de kosten van een Instructeur.

We zullen in de Sprong een intekenlijst neerleggen waarop mensen uit de Ooij die hartreanimatie hebben zich op kunnen geven voor de cursus werken en leren omgaan met een AED. De mensen die zich hiervoor opgeven zullen van ons te zijner tijd horen wanneer de cursus gehouden zal worden. Hoe meer mensen in de Ooij hartreanimatie hebben en kunnen omgaan met een AED, des te groter is de kans op overleven.

Wij willen het Coöperatiefonds van de RABO Bank nogmaals hartelijk danken namens Dorpshuis de Sprong en de hele Ooijse gemeenschap.

Bestuur Dorpshuis de Sprong