13 december 2008

Jan Rutjes Vrijwilliger van het Jaar


 Jan Rutjes uit
Leuth is vrijdagavond in de Vriendenkring te Leuth verkozen tot Vrijwilliger
van het Jaar 2008 van de gemeente Ubbergen. Deze 80 jarige vrijwilliger is
hoofdkoster van de Remigiuskerk, waar hij drie ochtenden per week aan het werk
is. Tevens is hij al jaren acoliet bij uitvaarten. Er waren in totaal 12
genomineerde personen of groepen, waarvan er vier niet aanwezig konden zijn. De
prijs wordt gesponsord door Rabobank Rijk van Nijmegen en Notariskantoor
Mostart Beek en werd bekend gemaakt door wethouder Leidy van Aalst van Welzijn
van de gemeente Ubbergen. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 500 Euro, dat
de winnaar mag besteden voor een door hem gekozen vereniging of instelling.

 zie de foto's 

 dscf1902vrijwilliger

 
Muzikale medewerking aan deze avond verleenden fanfare D.E.S, het familiekoor Les Alouettes en en de Hofbrouwers, terwijl de kleinste dansmariekes van de carnavalsvereniging " de Sokkennummers" hun beste beentje voorzetten.

De genomineerden waren: 

De kostersgroep uit Leuth: de heren Jan Winkels, Jan Rutjes, Frans Kersten en  

Wat doen deze mannen: zij dragen bij aan het goed verlopen van de kerkdiensten, houden het kerkhof schoon en alles rondom de kerk en in de kerk ziet er dank zij deze groep, steeds netjes uit.

 

De heer Jan-Willem Thunnissen: 

Jan- Willem is voorzitter gezinskoor. Hij werkt mee met de flessen actie van Klimop, D.E.S. oliebollenactie bij hun in de schuur. Verder doet hij veel in de kerk, is overal een helpende hand, zorgt voor de kerstbomen. Ook bij VVLK is hij zonodig bereid om te helpen.

De heer Jan Rutjes: 

Jan is hoofdkoster van de Remigiuskerk in Leuth.Hij is drie ochtenden per week voor kosterswerkzaamheden in de kerk voor onderhoud rondom kerk en pastorie.En niet in de laatste plaats voor onderhoud van ons kerkhof. Verder is Jan al vele jaren acoliet bij uitvaarten. Dit alles belangeloos en met volle overgave terwijl hij reeds 80 jaar is. 

Mevr. Marian Dekker en de heer Eric Vleugels

Zij zetten zich al een paar jaar in voor de Kakatoe, Zij is ook vrijwilliger bij Leuth actief, en bij de carnaval. Eric is altijd actief bij het bouwen van de carnavals wagens en alles wat er omheen gebeurd. 

De heer Wiel de Haas : 

Wiel de Haas is mede oprichter van de tennisclub, hij doet al jaren belangeloos het onderhoud van het park, bardiensten en hij is kasbeheerder van onze kantine.

Daarnaast doet Wiel de Haas van alles voor de kerk, is collectant in de kerk,de Jeu de Boules club, en verzorgd kaartavonden voor de senioren.

Je zult hem nooit op de voorgrond zien treden, hij doet dit alles voor de medemens, hij zorgt met zijn instelling dat anderen zijn voorbeeld zullen volgen. Dit doet hij al 33 jaar. 

De dames Paula Scholtens en Robin Nielen : 

Deze twee meisjes zijn super lief en enthousiast, zij zijn de trainsters van de E1 Klimop meiden. Met veel plezier brengen zij de speelsters de kneepjes van het korfballen bij. Het leiden van de groep en het fluiten gaat hun goed af.En om ze voor alle inzet en enthousiasme te bedanken hebben de meiden van E 1 hen genomineerd.

 

Verder waren nog genomineerd: 

De dames Rini Keukens en Nelly Droge uit Leuth. 

De heren Eric van de Velden en Tiny Huijbers uit de Ooij.

 

 door
Geert Willems (Bron: De Gelderlander)
 LEUTH –

Hij is 80 jaar maar nog steeds is hij drie ochtenden per week op de pastorie van de Remi­giuskerk
in zijn woonplaats Leuth te vinden. Jan Rutjes is gister­avond in De
Vriendenkring in Leuth verkozen tot de vrijwilliger van het jaar in de
gemeente Ubber­gen. De 80- jarige Rutjes is hoofd­koster van de
parochie in Leuth. Hij verzorgt niet alleen het onder­houd van de
pastorie, maar houdt ook de aangrenzende begraaf­plaats bij. Ook is hij
nog steeds akoliet bij uitvaarten in het dorp.
  Sinds Jan Rutjes als 57-jarige af­scheid nam van zijn werk op de steenfabriek in Leuth, waar hij
Jan Rutjes.  veertig jaar had
gewerkt, zet hij zich in voor de Leuthse gemeen­schap. ‘Belangenloos en
met volle overgave, terwijl hij al 80 jaar is', al­dus het juryrapport.