10 december 2008

Verlegging watergang Ooijse Graaf

 Dinsdag is men begonnen met de verlegging van een watergang nabij de dijk aan de Ooijse Bandijk te Ooij. Een aannemer (loonbedrijf Dorus Daamen uit Kekerdom) voert daar in opdracht van het Waterschap Rivierenland de werkzaamheden uit, welke tot 12 december zullen duren. De verlegging van de dijkwatergang is besproken met Staatsbosbeheer, de eigenaar en beheerder van het gebied waarin de watergang ligt. 

zie de foto's

 dscf1594ooijsegraaf

Een van de taken van Waterschap Rivierenland is de zorg voor veilige dijken. Om de dijken veilig te houden, treft het waterschap onder andere maatregelen om te voorkomen dat bevers gangen en holen in de dijken graven. In de watergangen in de omgeving van de Ooijsebandijk komen bevers voor. Waterschap Rivierenland gaat daarom bij de Ooijsebandijk nabij het dorp Ooij een deel van een watergang verleggen. Het deel dat wordt verlegd (met een lengte van circa 150 meter) ligt tussen hectometerpalen EN052 en EN054. De bestaande watergang wordt ongeveer 10 meter verder van de dijk afgelegd.. Door de grotere afstand tot de dijk kan het gegraaf van bevers in de oevers van de verlegde watergang geen schade meer aan de dijk aanrichten.

  In geval van vragen kan men contact opnemen met de dijkopzichter in deze regio, de heer W. van Zon via telefoonnummer (06) 532 080 31