2 december 2008

Jaarvergadering Hoogwater Platform

 Maandagavond hield het Hoogwaterplatform haar jaarvergadering in Hotel Het Millings Centrum te Millingen aan de Rijn. Het is gebruikelijk dat aansluitend aan de algemene ledenvergadering  een actueel thema behandeld wordt door een gastspreker. Dit jaar had men, tegen de achtergrond van de in begin november gehouden landelijke rampenoefening,  drs. E. Janssen, rampencoördinator van het Waterschap Rivierenland, bereid gevonden de Rampenbestrijding bij Hoogwater toe te lichten. Na zijn inleiding was er gelegenheid om  vragen te stellen aan een forum waarin behalve de gastspreker ook de burgemeester van Millingen aan de Rijn, mevrouw Annemiek Vermeulen en de burgemeester ven Ubbergen de heer Paul Wilbers plaats hadden genomen. zie de foto's  dscf0362hoogwaterplatform