14 november 2008

Bram Ribbink uit Berg en Dal overleden

 Op 11 november is Abram Ribbink uit Berg en Dal op 73 jarige leeftijd
overleden. Hij was al geruime tijd ziek, maar deed nog zoveel mogelijk
mee aan het normale leven. Zo was hij geruime tijd vrijwilliger op de
buurtbus, welke reed tussen Malden en Beek, zette zich in voor het
protestantse kerkje in Beek en voor de gemeenschap van Berg en Dal. Hij
was drager van de koninklijke onderscheiding, Ridder in de Orde van Oranje- Nassau.  Jarenlang was Bram raadslid in de gemeente Groesbeek, in welke tijd hij er alles aan deed om vooral Berg en Dal in Groesbeek op de kaart te zetten. De herdenkingsdienst zal
op 17 november om 12.30 uur gehouden worden in de Kleine
Bartholomeuskerk aan de Nieuwe Holleweg 2 te Beek-Ubbergen met
aansluitend de begrafenis op het kerkhof bij de kerk. Wij wensen
mevrouw Ribbink veel sterkte toe.
 dscf1271bram_ribbink

Bron: De Gelderlander van 151108  Door Hans Peeters.

Bram Ribbink was een dui­zendpoot. Als raadslid werd hij geprezen als een bruggenbouwer
 

Bram Ribbink was jarenlang een ver­trouwd en gezaghebbend figuur in de
Groesbeekse raad. Wij betreuren uw beslissing'. Die warme woorden sprak oud-
burgemeester Embère van Gils nadat Berg en Daller Bram Ribbink in de zomer van
1988 zijn vertrek aankondigde uit de Groes­beekse gemeenteraad. Achttien jaar
lang zette Ribbink zich als CDA'er uiterst gedreven in voor de
christendemocratische boodschap. Ribbink stond aan de wieg van het Groesbeekse
CDA en hij be­paalde het gezicht van de fractie.
Bram Ribbink overleed deze
week in zijn woon- en geboorteplaats Berg en Dal op 73-jarige leeftijd
na een ziekbed. In 1990 kreeg
hij in zijn woning aan de Berg en Dalse Prins Hen­driklaan te horen dat hij
Ridder in de Orde van Oranje Nassau was ge­worden.
Ribbink was in zijn
werkzame le­ven directeur van de Stichting Pro­ductiviteitscentrum
Metaalnijver­heid in De Bilt. Na zijn militaire dienstplicht bij de marechaussee te
hebben vervuld ging hij in Nij­megen als arbeidsanalist werken.
Nadien klom
hij bij het Productivi­teitscentrum Metaalnijverheid op tot directeur.
In de
jaren zestig en zeventig was hij als jeugdouderling en later als diaken
verbonden aan de Neder­lands Hervormde kerk. Ribbink was ook jaren lang
voorzitter van het Berg en Dalse muziekgezel­schap Edelweisz. Ribbink was acht jaar
fractievoor­zitter van het Groesbeekse CDA.
Hij begon zijn politieke carrière
als lid van de Belangengroepering Berg en Dal. Een groepering die een heel
duidelijk doel had: zor­gen dat Groesbeek zich meer om Berg en Dal ging
bekommeren.
Ribbink was niet bang om voor zijn mening uit te komen. Bij zijn
afscheid uitte hij stevige kritiek op de weinige zakelijke instelling van het
college: „We hebben een colle­ge van onderwijzers."