9 oktober 2008

Jubileum viering senioren uitwisseling in Ooij

dscf6134ooijkranenburg
 
Met Turbo Toos en Super Stien als opening van het programma en het Mannenkoor Catabile uit Maas en Waal als sluitstuk en daar tussen door optredens van de Duitse dansgroep Bellydance en de eveneens Duitse trommelaars De Babaninko´s met muziektradities uit West Afrika, de jeugdige jongleur Raymon Windt met assistent Tim vd Griend en de dansmariekes, de Little Dolls van de Deurzakkers uit Ooij, had de organiserende vereniging KBO uit Ooij een goed concept gevonden om het 25e seniorentreffen van Ooij en Kranenburg tot een succes te maken. Ongeveer 270 senioren hadden de weg naar het dorpshuis De Sprong gevonden om gezamenlijk deze feestmiddag mee te maken.zie de foto´s

Een zeer ‘ gemütlich’ onderonsje (Bron: De Gelderlander 101008)

Kranenburgse senioren vinden het maar wat gezellig bij ons.

OOIJ/ KRANENBURG – Je hoeft als oudere in Ooij beslist niet achter de geraniums te blijven hangen.
De plaatselijke afdeling van de Ka­tholieke Ouderenbond (KBO) biedt zijn 360 leden zowat dage­lijks activiteiten aan in dorpshuis De Sprong. Een kaartje leggen, gymnastiek, zang, het internetcafé. Dat is anders in het tien kilometer verderop gelegen grensstadje Kra­nenburg. Ouderenbonden kennen ze in Duitsland niet, dus wippen de Kranenburgse senioren maar wat graag de grens over om bij ons een feestje te vieren. En dat doen ze al 25 jaar. De zilveren ontmoe­ting die gistermiddag plaatsvond in dorpshuis De Sprong lokte twee bussen vol Kranenburgers naar Ooij.
Taal? Kein Problem. Gewoon op z’n plat, en iedereen verstaat el­kaar. Prosit of proost? Wie maalt erom? „ De Kranenburgers zijn stinkend jaloers op ons", weet KBO-voorzitter Jan Donderwin­kel: „ Ouderenverenigingen kom je over de grens niet tegen. Als er daar al wat georganiseerd wordt, dan gaat het van de parochiekerk uit. Voor onze Duitse vrienden is de jaarlijkse ontmoeting bijna het enige uitje. Daarom vinden ze het bij ons ook zo ‘gemütlich’.
En gezellig wás het gistermiddag in een bomvolle Sprong. De gren­zeloze ontmoeting werd ingeluid met een carnavaleske sketch door twee dames die elkaars belevenis­sen op de Solex naar boven haal­den. De Kranenburgers boden hun Nederlandse generatiegeno­ten een optreden aan van een Oriëntaalse dansgroep en de Ooijse KBO stelde daar optredens tegenover van mannenkoor Canta­bile, een slagwerkgroep en een duo jongleurs.
De contacten tussen de bewoners van de Nederlands-Duitse land­streek de Duffelt zijn al heel oud. KBO-voorzitter Donderwinkel: „ De omgang bekoelde tussen 1938 en 1945 en werd daarna in de ja­ren vijftig nog eens versterkt door een cultuuromslag, of een Kultur­kampf zoals de Duitsers zeggen. Het werd mode om het dialect, dat honderden jaren aan weerszij­den van de grens de omgangstaal was, te wisselen voor ons Alge­meen Beschaafd Nederlands en het deftige Hoog-Duits. De Eure­gio en kerkelijke bestuurders zorg­den een kwart eeuw geleden voor een ommekeer. Op 7 oktober 1983 werd sinds lange tijd weer een Ne­derlands- Duitse uitwisseling in dorpshuis De Sprong op touw ge­zet. Het feestje werd een grenze­loos gezellige ontmoeting. En nu komen we alweer 25 jaar bij elkaar over de vloer."