4 oktober 2008

Zilveren jubileum uitwisseling senioren Ooij en Kranenburg

 

 Op donderdag 9 oktober vindt in Ooij in het dorpshuis `De Sprong` de 25e ontmoeting plaats tussen de senioren uit Kranenburg en Ooij. De (handgeschreven!) notulen van bestuursvergaderingen uit 1983 en 1984 evenals interviews met bestuurders uit die tijd, geven licht op de ontstaansreden van deze jaarlijkse uitwisseling. Normaliter treden bij deze bijeenkomsten `artiesten`uit beide plaatsen op, maar omdat dit een bijzondere gebeurtenis is, zal dit deze keer niet het geval zijn. Zij mogen nu zelf als toeschouwer meegenieten.  Het programma  blijft daarom een verrassing. De bijeenkomst vangt om 13.30 uur en alle senioren uit beide plaatsen worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
 

dscf4467spandoek


 

Zilveren jubileum uitwisseling senioren uit Ooij en Kranenburg

Op donderdag 9 oktober vindt in Dorpshuis "de Sprong" te Ooij de 25e ontmoeting plaats tussen de senioren uit Kranenburg en Ooij. De (handgeschreven!) notulen van bestuursvergaderingen uit 1983 en 1984 evenals interviews met bestuurders uit die tijd, geven licht op de ontstaansreden van deze jaarlijkse uitwisseling.

Van oudsher waren contacten tussen mensen in de Duffelt aan deze en gene zijde van de grens de gewoonste zaak van de wereld; zowel van vriendschappelijke aard als door familiebanden. De periode 1938 tot 1945 bekoelde deze omgang en werd daarna in de jaren vijftig nog versterkt door een cultuuromslag (Kulturkampf). Het werd mode om het dialect, dat honderden jaren aan weerszijden van de grens de omgangstaal was, te wisselen voor ABN (Algemeen Beschaafd Nederlands) en Hoog Duits. Leiders in kerk en samenleving was dit niet welgevallig en ook oude vrienden en families uit onze regio en de regio Kranenburg, misten de wederzijdse aandacht en contacten.

Samenspraak tussen bestuurders van de Regio Rijn Waal, Burgemeesters van Kranenburg (Gemeinde Direktor E. Schmitz) en Ubbergen (de heer C.Waelput) evenals de pastoors uit Kranenburg (Pastor Aengenheyster) en Ooij (pastoor Buijs) leidden tot een eerste uitwisseling op 7 oktober 1983 in "Dorpshuis de Sprong" te Ooij. Aanvang 14.00 uur en slot om 19.00 uur! De muziek werd verzorgd door Wim van den Brink, er werd een wandeling door het dorp gehouden en een bezoek aan de Sint Hubertuskerk gebracht met daarbij orgelspel van mejuffrouw Petra Schoemaker. In "de Sprong"werd verder nog door het "Bejaardenkoor" uit Ooij gezongen en de senioren uit Kranenburg vertoonden hun danskunsten. De notulist merkt nog op dat de ouderen uit Ooij vijf gulden hadden betaald en dat de Regio Rijn Waal subsidie had verleend. Voorts dat burgemeester Waelput verhinderd was te komen en dat hij zich had laten vertegenwoordigen door DRIE gemeentebestuursleden; dat waren nog eens tijden!

Voor u als aandachtige en rekentechnisch onderlegde lezer, kunnen we nog toelichten, dat in deze 25 jarige historie een maal de uitwisseling verschoven moest worden en wel de tiende keer in 1992. Deze werd doorgeschoven naar 1993, vanwege ziekte van de ooijse voorzitter Cor Hubbers. Van toen af aan had Ooij de even en Kranenburg de oneven jaren. De theorie van "Paaltje, hekje paaltje" klopt dan want 25 jaar uitwisseling zou moeten betekenen 25 + 1= 26 uitwisselingen!

Dit jaar dus echt de zilveren ontmoeting tussen Kranenburg en Ooij. Vanwege dit jubileum heeft de feestcommissie bedacht om alle bezoekers vrij te stellen van optredens en hen lekker en ontspannen te laten genieten van artiesten van buiten de seniorenorganisaties. Het belooft een zeer bijzondere en nooit te vergeten middag te worden. De aftrap is om half twee en het einde is voorzien om kwart over zes. Daartussen het super geheime programma en de koffie, thee, gebakjes en broodjes, niet geheim, maar super lekker van het KBO Ooij thuisfront "Dorpshuis de Sprong"