8 september 2008

Ondertekening Actieplan Laaggeletterdheid.

 Op 8 september, de dag van de Alfabetisering, hebben de wethouders educatie van zeven gemeenten in de regio Nijmegen een Actieplan Laaggeletterdheid ondertekend. Het actieplan wordt uitgevoerd door het ROC en is ervoor bedoeld om steeds meer mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven over de drempel te krijgen om dit alsnog te leren. In de gemeenten Ubbergen en Millingen aan de Rijn worden door het ROC al diverse cursussen gegeven. In de komende tijd zal er speciale aandacht zijn voor de laaggeletterden en zal er veel energie gestoken worden om deze groep te bereiken. Namens de gemeente Ubbergen ondertekende wethouder Leidy van der Aalst het actieplan. De vertegenwoordiger van de Gemeente Millingen aan de Rijn was verhinderd. zie de foto's  dscf6296convenant


 

Wist u dat 1 op de 8 volwassenen niet goed kan lezen of schrijven? Dat zijn 1,5 miljoen Nederlanders. Ook in de gemeenten Ubbergen en Millingen aan de Rijn gaat het om honderden inwoners die deze basisvaardigheden niet beheersen. Voor een deel gaat het om ouderen die niet de kans hebben gehad om een goede schoolopleiding te volgen maar ook jonge mensen hebben er mee te kampen. Als je niet kunt lezen en schrijven wordt het steeds moeilijker om goed mee te kunnen in onze maatschappij, omdat ook steeds meer via de computer gaat.

Op 8 september, de dag van de Alfabetisering, hebben de wethouders educatie van zeven gemeenten in de regio Nijmegen een Actieplan Laaggeletterdheid ondertekend. Het actieplan wordt uitgevoerd door het ROC en is ervoor bedoeld om steeds meer mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven over de drempel te krijgen om dit alsnog te leren. In de gemeenten Ubbergen en Millingen aan de Rijn worden door het ROC al diverse cursussen gegeven. In de komende tijd zal er speciale aandacht zijn voor de laaggeletterden en zal er veel energie gestoken worden om deze groep te bereiken.

Namens de gemeente Ubbergen ondertekende wethouder Leidy van der Aalst het actieplan. De vertegenwoordiger van de Gemeente Millingen aan de Rijn was verhinderd. 

 

door Jacqueline de Bekker (Bron: de Gelderlander 080908)

 NIJMEGEN – Het is het bekende ver­haal.
Zeggen dat je je bril bent ver­geten omdat je niet kunt lezen wat er op de formulieren staat. In de re­gio Nijmegen heeft zelfs een op de acht volwassenen moeite met le­zen, schrijven of rekenen.
Groesbeek, Heumen, Mook, Ub­bergen en Millingen pakken het analfabetisme nu aan met het Ac­tieplan Laaggeletterdheid. Behalve de vijf gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen doen ook Wijchen en Beuningen mee aan het Actie­plan.
Samen met het roc in Nijmegen proberen de zeven gemeenten laag­geletterden, mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, ertoe te bewegen weer in de schoolban­ken te gaan zitten.
Een van de doelen van het Actie­plan is tenminste 10 procent van de laaggeletterden te bereiken en tot actie te bewegen: les te gaan volgen.
In KasteelWijchen aan de Kasteel­laan ondertekenen vertegenwoor­digers van de deelnemers van­avond dit Actieplan. Dat het offi­ciële moment vandaag is, is niet toevallig. Het is de Internationale Dag van de Alfabetisering.
ROC Nijmegen, Regionaal Oplei­dingen Centrum, geeft in de deel­nemende gemeenten al jaren alfa­betiseringscursussen. Geen overbo­dige luxe, aldus een woordvoerder van ROC. Nederland telt namelijk anderhalf miljoen laaggeletterden. Een kwart van de kinderen in groep 8 haalt niet het Cito-leesni­veau.
Analfabeten weten hun probleem vaak heel goed te verbergen. Dat gaat wel ten koste van henzelf. Be­halve dat ze in een isolement le­ven, is ook aangetoond dat hun ge­zondheid eronder lijdt.