1 september 2008

Romeins altaarsteen terug in Millingen

Zondagmiddag is een replica van een 2000 jaar oud offeraltaar, de "Rufia Materna" teruggeplaatst voor het gemeentehuis in Millingen aan de Rijn. De onthulling vond plaats door burgemeester Annemiek Vermeulen, samen met de heer Spann, welke laatste met zijn bedrijf het financiële gedeelte heeft verzorgd. Een en ander gebeurde onder grote belangstelling en in gezelschap van een aantal Romeinen in originele kledij. zie de foto’s dscf2686rufia

door Hai Voeten (Bron: De Gelderlander)

MILLINGEN – Millingen aan de Rijn is steeds meer doordrongen van zijn eigen Romeins verleden. Het hele dorp lijkt die vroege jeugd ook meer en meer te omarmen.
Dat bleek gisteren bij de onthul­ling van de altaarsteen van Rufia Materna voor het gemeentehuis in Millingen.
170 jaar geleden verdween de origi­nele altaarsteen uit het dorp en kwam terecht in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. De steen stamt uit het begin van onze jaartelling. Hij is tweeduizend jaar geleden gemaakt door moeder Mu­ronia Marcia als een gedenksteen voor haar overleden dochter. ‘Go­din Rufia Materna’ wordt ze ge­noemd op de steen. Niet alleen het altaar maar ook een heilig woud, dat in Millingen moet zijn geweest, was aan haar gewijd.
Burgemeester Annemieke Vermeu­len onthulde gistermiddag de repli­ca van de originele steen. „ Een be­tere bekroning van een mooie en zonnig Romeins weekeinde is niet denkbaar." Daarmee verwees zij naar het verblijf van de Römerko­horte Arenacum uit Rindern in het dorp. Die groep zorgde samen met deelnemende Millingse kinde­ren voor het juiste decor bij de ont­hulling van de steen.
„ Millingen wordt steeds meer op de kaart gezet als Romeins dorp. En dat sluit prachtig aan bij initia­tieven in het Rijk van Nijmegen."
De altaarsteen past bij de inspan­ning van Millingen om een Ro­meins museum op te zetten en bij de bouw van een Romeins schip op de werf Bodewes.Het monu­ment krijgt over enkele weken zijn definitieve plek langs de Heerbaan als de echte sokkel klaar is.