27 augustus 2008

Tweede vee oversteek Ooijse Bandijk

 dscf1078veeobd  Staatsbosbeheer is begonnen met het maken van een tweede vee oversteek in de Ooijse Bandijk in Ooij. Deze oversteek wordt gerealiseerd bij de aansluiting van het Zwarteweggetje  (Vlietberg) en de Langstraat, waardoor het vee zich in de toekomst vrijelijk kan bewegen tussen het buitendijks gebied van o.a. de Stadswaard en de Vlietberg en het binnendijks gebied, de Groenlanden. Op 9 september a.s. zal de dijk ter plekke afgesloten worden om die dag de eigenlijke oversteek te realiseren. De eerste oversteek ligt verderop richting dorp Ooij en is toendertijd door koningin Beatrix geopend. zie de foto's


 Tijdelijke afsluiting Ooijse Bandijk op 9 september   (persbericht)

Staatsbosbeheer gaat de Groenlanden met de Oude Waal verbinden door middel van een veeoversteek over de Ooijse Bandijk. Voor de plaatsing van de veeroosters wordt de Ooijse Bandijk op dinsdag 9 september tijdelijk afgesloten.

De veeoversteek tussen de Oude Waal en de Groenlanden wordt op 9 september gerealiseerd door het plaatsen van veeroosters in de Ooijse Bandijk. De veeroosters worden aangelegd tussen hectometerpaal 72 en 73 (ter hoogte van westelijke kruising Ooijse Bandijk – Langstraat). Tijdens de werkzaamheden is het doorgaande verkeer op de Ooijse Bandijk (wegvak Kruisstraat – Hezelstraat) gestremd. Uiteraard blijven de woningen/percelen op dit wegvak van de Ooijse Bandijk en Langstraat (vanaf één zijde) tijdens de afsluiting bereikbaar.

Om het woon-werkverkeer niet te veel te hinderen zal de afsluiting vanaf 8:30 uur 's ochtends tot maximaal 16:00 uur 's middags duren. U kunt via de alternatieve route Kruisstraat – Hezelstraat uw weg vervolgen op de Ooijse Bandijk. Wij vragen uw begrip voor deze tijdelijke overlast.

Staatsbosbeheer streeft in de  Gelderse Poort naar robuuste grootschalige natuur. We proberen gebieden zoveel mogelijk aan elkaar te koppelen tot aaneengesloten gebieden waar het beheer bestaat uit jaarrond begrazing met Konikpaarden en Gallowayrunderen.

De Bisonbaai en de Groenlanden zijn al sinds een aantal jaren met elkaar verbonden door de dijk oversteek over de Ooijse Bandijk. Hierbij is het binnendijkse terrein van de Groenlanden zeer belangrijk als vluchtplaats voor de grazers bij hoog water. Dergelijke veeoversteken komen er binnenkort ook tussen de Oude Waal en de Groenlanden over de Ooijse Bandijk en tussen de Oude Waal en de Stadswaard over de Vlietbergweg.

Als beide verbindingen zijn gerealiseerd, kunnen de Konikpaarden en Gallowayrunderen zich vrij verplaatsen van de Stadswaard tot de Bisonbaai. Een belangrijke mijlpaal voor de natuurontwikkeling in de Gelderse Poort!