26 augustus 2008

Burgemeester opent campagne tegen fietsendiefstallen.

 dscf1260fietsdiefstal  Burgemeester Thom de Graaf heeft dinsdagmiddag op Plein 1944 officiëel de campagne ingeluid om het aantal fietsendiefstallen terug te dringen. Daarbij overhandigde hij het eerste door de gemeente gemaakte register voor fietsenhandelaren aan di­recteur Maarten Akkers van Jan Kooij Tweewielers. Dat gebeurde bij een container waarmee het minis­terie van Binnenlandse Zaken lan­delijk campagne voert tegen fiets­diefstallen, in aanwezigheid van diverse politiemensen. zie de foto's

Winkel alerter op gestolen fietsen.  (Bron: de Gelderlander 260808)

NIJMEGEN – Het moet fietsendieven moeilijker worden gemaakt om hun buit te slijten aan een Nij­meegse fietsenwinkel. Daartoe moeten de fietsenmakers scherper zijn bij het bijhouden van het ver­plichte opkopersregister.
Dat is de inzet van een actie van de gemeente om het aantal fiets­diefstallen terug te dringen. De cir­ca dertig Nijmeegse rijwielhandela­ren die tweedehands fietsen inko­pen, krijgen binnenkort een opko­persregister en een gedragscode toegestuurd.
De code schrijft onder meer voor dat een winkelier fietsen zonder slot en sleutel niet accepteert en van fietsen die hij wel inkoopt fra­me en sleutelnummers noteert plus de gegevens van degene die de fiets te koop aanbiedt. De poli­tie vergelijkt de registers met aan­giftes van diefstallen.
‘ Zonder heler, geen steler.' Dat zijn het motto en het uitgangspunt van de campagne. „ Als een dief een fiets moeilijker kan slijten is het ook beduidend minder aan­trekkelijk er een te stelen", aldus een woordvoerder van de gemeen­te.
De Nijmeegse fietsenwinkels doen volgens hem allemaal mee. Met een aantal, stelt hij, is tevoren doorgesproken of de gedragscode wel hanteerbaar is in de praktijk. De winkeliers kunnen een poster krijgen om voor het raam te han­gen zodat ze duidelijk kunnen ma­ken dat ze alleen ‘eerlijke' fietsen verkopen.
De campagne mag niet worden ge­zien als een ‘ tik op de vingers', be­nadrukt de zegsman, maar is enkel bedacht om het bijhouden van een register ‘nieuw leven in te bla­zen'.
De campagne begint vandaag offi­cieel als burgemeester Thom de Graaf om half drie op Plein 1944 het eerste door de gemeente ge­maakte register overhandigt aan di­recteur Maarten Akkers van Jan Kooij Tweewielers. Dat gebeurt bij een container waarmee het minis­terie van Binnenlandse Zaken lan­delijk campagne voert tegen fiets­diefstallen.

Gelderlander: 270808

NIJMEGEN – Een container vol foto's van gestolen fietsen die oproept toch vooral aangifte te doen zodat de politie de eigenaar van een gestolen fiets kan traceren.

Tegen die achtergrond introduceerden de Nijmeegse politie en burgemeester De Graaf gistermiddag op Plein 1944 een nieuw wapen in de strijd tegen fietsdiefstal: een register waarin fietsenmakers kunnen bijhouden van wie ze een tweedehands fiets hebben gekocht en wat daarvan de kenmerken zijn. Dat moet dieven ontmoedigen. Op http://www.fietsdiefstal.nl/ kunnen mensen sinds januari controleren of een fiets die ze willen kopen, mogelijk gestolen is.