25 juli 2008

Botulisme in de Oude Waal

 In het natuurgebied de Oude Waal te Ooij is onlangs botulisme geconstateerd. Veel watervogels zijn inmiddels een tragische dood gestorven. De eigenaar van het gebied, Staatsbosbeheer, doet er inmiddels alles aan om erger te voorkomen. Medewerkers van Verriet Dienstverlening uit Ooij zijn dagelijks bezig om het gebied van dode watervogels te ontdoen. zie de foto's  dscf4568botul

door Geert Willems (Bron: De Gelderlander)

 OOIJ – In natuurgebied de Oude Waal in de Ooijpolder is eind vori­ge week de gevreesde vogelziekte botulisme uitgebroken. Tot op he­den zijn er al 29 dode kadavers van eenden gevonden. Werkne­mers van het Ooijse bedrijf Verriet Dienstverlening gaan vrijwel dage­lijks op zoek naar nieuwe kada­vers. „Vanmorgen heb ik er weer één gevonden, de 29e", zegt Ed van Rossum van het bedrijf.
„We moeten de Oude Waal heel streng in de gaten houden en do­de dieren meteen opruimen", al­dus Van Rossum. Dat voorkomt dat de ziekte zich verder ver­spreidt. Vanaf de kant zoek ik met een verrekijker alles af, soms ga ik met een motorboot het water op." Botulisme is een vrijwel jaarlijks terugkerende ziekte. „We schrik­ken er eigenlijk al niet meer zo van, maar houden alles wel zo veel mogelijk onder controle", zegt een woordvoerder van Staatsbosbe­heer. „In de tweede helft van vori­ge week stak het ineens de kop op."
„ Het is typisch voor deze tijd van het jaar: hoge temperaturen, veel algengroei. De ziekte komt vooral voor in waters die niet zo diep zijn. Plas-dras-situaties noemen we dat. Daarom komt het gelukkig niet zo vaak voor in plassen waar ook mensen zwemmen. Van som­mige vormen van botulisme kun­nen mensen ziek worden."
Het zijn vooral eenden die nu slachtoffer worden van de nieuw­ste uitbraak van botulisme in de Oude Waal, simpelweg omdat zij nu nog in de Ooijpolder aanwezig zijn. „Veel steltlopers zijn naar el­ders vertrokken en komen pas la­ter weer terug", aldus de woord­voerder van Staatsbosbeheer.
Het populaire zwemwater Bison­baai in de Ooijpolder, waar veel be­zoekers uit Nijmegen deze warme dagen naar verkoeling zoeken, is nog niet aangetast. „Dat is zo diep, daar komt botulisme bijna nooit voor", volgens Ed van Rossum.
Botulisme is volgens de internet­encyclopedieWikipedia een vergif­tiging door botuline, waaraan voor­al watervogels en vissen sterven. Als de kadavers niet snel opge­ruimd worden, kan het gif zich ver­der verspreiden. Er zijn zeven ver­schillende typen botuline waarvan enkele gevaarlijk zijn voor men­sen. Botulisme ontstaat in water dat 20 graden Celsius of nog war­mer is, met name ondiep, stil­staand water.
Botulisme ontstaat meestal in on­diep, stilstaand water dat war­mer is dan 20 graden Celsius. Als dode vogels niet worden opge­ruimd, verpreidt het zich verder.