30 juni 2008

Nationale Veteranendag in Den Haag

 Zaterdag vond in Den Haag voor de 4e keer de Nationale Veteranendag plaats. Het evenement vond plaats op het Malieveld en er werd een groot defilé door de stad gehouden, waaraan o.a 19 muziekkorpsen en ongeveer 4000 defilanten meededen, dat werd afgenomen door Prins Willem Alexander, geflankeerd door de Minister President, Jan-Peter Balkenende en Minister Eimert van Middelkoop van Defensie. zie de foto's (komen nog meer )  dscf8938willemalexander

Bron: De Gelderlander.

DEN HAAG – Volgens premier Jan Peter Balkenende heeft Nederland er te lang over gedaan om de vete­ranen de waardering en aandacht te geven die hun toekomt. Indië ­en Nieuw- Guineagangers en Ko­reaveteranen moesten volgens hem het pad banen door een woud van onverschilligheid en bu­reaucratie. Maar de militairen die nu op missie zijn, kunnen rekenen op de steun en waardering van de samenleving, aldus Balkenende.
Hij sprak zaterdag driehonderd oud- strijders toe in de Ridderzaal. In de zaal bleef één stoel leeg uit respect voor gesneuvelde collega's. De vierde Veteranendag bracht za­terdag in Den Haag ongeveer 55.000 mensen op de been. Bijna 4.000 veteranen en actieve militai­ren namen deel aan het defilé door de binnenstad. Oud- strijders brachten vanaf militaire voertui­gen een saluut aan prins Wil­lem- Alexander die het defilé af­nam.
Ook NAVO- secretaris- generaal Jaap de Hoop Scheffer sprak in de Ridderzaal. Volgens hem slagen politici er niet goed in de maat­schappij duidelijk te maken hoe belangrijk militaire inzet is in be­paalde gebieden. Hij wees op de wereldwijde ter­reurdreiging en de situatie in Af­ghanistan en gaf aan dat de groot­schalige inzet van de NAVO direct verband heeft met de veiligheid in onze samenleving. „Politici dragen deze boodschap onvoldoende over."
Minister Eimert van Middelkoop van Defensie vindt dat veteranen respect en erkenning verdienen van onze samenleving. Het is vol­gens hem onterecht dat bij sommi­ge mensen karikaturen leven over oud-strijders. „Het zouden labiele mensen zijn of soms zelfs gevaarlij­ke. Gaat u niet mee met deze verte­kende beelden. Daarmee wordt ve­teranen echt onrecht aangedaan", zei hij zaterdag tijdens de uitrei­king van herinneringsmedailles en draaginsignes voor gewonden op het Binnenhof in Den Haag.
Nederland telt circa 130.000 vetera­nen, en met de vier jaar durende bijdrage aan de ISAF- missie in Af­ghanistan komen daar binnenkort vele duizenden bij. Sinds 2005 wordt rond de geboortedag van Prins Bernhard stilgestaan bij alle militairen die zijn ingezet tijdens een vredes- of oorlogsmissie.
Aan de parade in Den Haag deden zaterdag ongeveer zeventig deta­chementen mee, waaronder Dutchbatters, Koreaveteranen, oud- KNIL- strijders en militairen die in Afghanistan dienden. De oud-strijders verschilden nogal in leeftijd: er waren er die de tocht maakten in hun rolstoel, maar er liep ook een afgezwaaide militair met een baby op haar rug mee.
De organisatie schat dat ongeveer 55.000 bezoekers afkwamen op de activiteiten op deze Veteranendag. „Vooral toen het 's middags lekker weer werd, kwamen er veel men­sen bij die ook lang bleven han­gen", constateerde de woordvoer­der.
Volgens premier Balkenende kun­nen veteranen nu, in tegenstel­ling tot in het verleden, rekenen op de waardering en aandacht die hen toekomt.