26 juni 2008

Goud spinnen uit stro

 Donderdagmiddag vond in de Groene Schouwburg ( Amfitheater van stro)  te Millingen aan de Rijn op het terrein van de Zeelandschehof de slotmanifestatie plaats van het landinrichtingsplan en het project "Grenzeloos Vermarkten" plaats. Het landinrichtingsplan is in opdracht van de provincie Gelderland uitgevoerd. De manifestatie vond plaats in aanwezigheid van diverse autoriteiten uit Nederland en uit het aangrenzende Duitse Bundesland Nordrhein-Westfalen. Zo was commissaris der Koningin Clemens Cornielje aanwezig, maar ook de diverse burgemeesters uitde grensgemeenten van beide zijden van de grens. Namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit was mevrouw van Aartsen aanwezig, die samen met haar Duitse collega Dr. L. Wiltstacke, achter het spinnewiel "Goud gingen spinnen uit stro" zoals de naam van het project is. Zij beiden openden ook de wandelroute "wandelen over boerenland" en het fietsknooppuntennetwerk. Ook werd er medewerking verleend door de leerlingen van de Martinusschool uit Millingen aan de Rijn. zie de foto's
 dscf6791wandelroute  dscf6819groeneschouwburg

Bron: De Gelderlander  door Geert Willems

 MILLINGEN – Het oude landschap in de Ooijpolder is omgevormd tot een aantrekkelijk gebied waar het goed is om te werken, wonen en te recreëren. Het einde van de Landinrichting in de Ooijpolder en de Duffelt en het project Gren­zeloos Vermarkten is gisteren groots gevierd met veel bestuurlij­ke gasten uit de diverse gemeen­ten in Nederland en Duitsland, de provincie Gelderland en zelfs uit Den Haag. Minister Verburg van Landbouw, Natuurbeheer en Visse­rij ( LNV) had dan wel op het laat­ste moment afgezegd – ze moest in de Tweede Kamer verschijnen – maar de complimenten van haar vertegenwoordigster van het minis­terie, mevrouw Van den Aartsen, waren er niet minder om. Ze prees vooral het groot aantal samenwer­kingsverbanden: tussen gemeen­ten, tussen Duitse en Nederlandse boeren en tussen overheid en be­drijven. „Hier komt alles samen wat LNV wil."
De Ooijpolder is een voorbeeld vanwege nieuwe ideeën die in de praktijk zijn gebracht. Zoals een landschapsveiling waarbij het on­derhoud aan natuur voor tien jaar geregeld werd, en de sponsoring van wandelpaden door bedrijven.
Om het einde van beide grootscha­lige projecten te vieren werd een netwerk van wandelpaden ge­opend over boerenland. In totaal komt er 84 kilometer aan wandel­paden bij, waarvan ongeveer de helft onverhard is en door gebied komt dat tot voor kort ontoeganke­lijk was. Verder werd ook het start­schot gegeven voor een fietsnet­werk tussen Wijchen en Kevelaer dat voert langs boerderijwinkels. Dat grote feest werd gevierd in de groene schouwburg van stro, die de komende drie maanden bij boerderij de Zeeelandsche Hof te vinden is. Dat theater werd giste­ren ook maar meteen geopend. Het was dus maar goed dat er zo­veel officiële gasten waren om al die openingen te verrichten.
Gerard Titulaer, de grote voorgan­ger van beide projecten, maakte ook duidelijk dat daarmee de ont­wikkelingen niet ophouden. Er zijn vergevorderde plannen om een gebiedscoöperatie op te rich­ten met producenten van streek­producten. Dat gebeurt onder een merk dat onlangs is gepresenteerd: Oregional. „ Zijn we klaar?", vroeg commissaris Cornielje van Gelder­land zich hardop af. „ Gelukkig niet", antwoordde hij zelf.
Door de Landinrichting is de Ooij­polder er anders uit gaan zien.
Het is een aantrekkelijk gebied geworden om te wonen, te wer­ken en te recreëren.