11 juni 2008

Statenleden bezoeken Havo Ubbergen

 Havo Notre Dame des Anges  presenteerde woensdag 11 juni haar nieuwbouwplannen aan een aantal provinciale statenleden. In de afgelopen twee jaar is met veel betrokkenen gesproken over de nieuwe school waardoor er nu een plan ligt waarin veel opmerkingen en  ideeën zijn verwerkt. De gemeente heeft  intussen € 6.5  miljoen gespaard om de school te kunnen financieren. Aan de provincie is extra geld gevraagd om het gebouw beter in te kunnen passen in het unieke natuurgebied. Het dagelijks bestuur van de provincie wil hiervoor de gevraagde € 1.9  miljoen vrijmaken.dscf8081havoTijdens het werkbezoek werden kritische vragen gesteld over nut en noodzaak van de extra gelden. De vrees dat door de bijdrage van de provincie de gemeente Ubbergen minder  geld beschikbaar gaat stellen was ongegrond.  Door Marij van Deutekom, directeur van de Havo, wethouder Leidy van der Aalst en de architect werd duidelijk aangegeven dat het extra geld besteed gaat worden aan duurzaamheid,  meer openheid en verbinding met de omgeving en aan het aanzien van het gebouw, zodat het een meerwaarde oplevert voor de omgeving.  2 juli is duidelijk of de statenleden voldoende overtuigd zijn. Dan wordt het definitieve besluit genomen. zie de foto's