2 mei 2008

FNV Bondgenoten huldigt leden

 Tijdens een feestelijke bijeenkomst in restaurant "De Gelderse Poort" te Millingen aan de Rijn werden vrijdagavond 11 leden van de FNV Bondgenoten gehuldigd voor hun langjarige lidmaatschap van de bond. 3 andere leden zullen hun speldje op een ander tijdstip krijgen, omdat zij deze avond verhinderd waren. dscf3658fnvI.v.m. 25 jaar lid was er een speld voor Mieke Leensen uit Ooij en L. Driessen uit Leuth. 40 jaar lid waren G.Verhoef uit Millingen, J. Arts en P.van Fulpen uit Beek, H.Leensen uit Ooij en J.Maassen uit Millingen. W.van Deelen  en J. Tielkens uit Millingen werden gehuldigd voor 50 jaar lid en T.Eerden en G. van de Most uit Millingen kregen beiden hun speldje voor hun 60 jarig lidmaatschap. Voor de partners was er een bos bloemen, terwijl alle jubilarissen tevens een klokje ontvingen. H.Reinders uit Beek en J.Ysvelt uit Kekerdom, elk 25 jaar lid en H.van Deelen uit Millingen, 40 jaar lid, zullen hun speldje op een ander tijdstip ontvangen. zie de foto's