23 april 2008

Uitreiking verkeers diploma’s in Ooij

 dscf8779uitreikingve  Maandagavond werden in basisschool OPWEG te Ooij aan 20 leerlingen de verkeersdiploma's uitgereikt door wethouder en loco-burgemeester Leidy van der Aalst. Van deze leerlingen waren er 13 met 0 fout geslaagd voor zowel het schriftelijk als het practisch verkeersexamen. Door Miengske Borremans, voorzitter van Velig Verkeer Nederland, afdeling Ubbergen werd samen met de kinderen en quiz gedaan en de diploma's werden daarna uitgereikt in aanwezigheid van de meeste ouders van deze leerlingen. Na afloop van dit feestelijk gebeuren werd Henk Baron nog eens op speciale wijze bedankt voor zijn inzet bij de verkeerslessen in Ooij.  Zie de foto's van Patrick Baron.