13 april 2008

40 jaar blaaskapel De Fraps

 Blaaskapel "De Fraps" begon zaterdagavond in Dorpshuis de Sprong haar 40 jarig jubileum met een optreden van (oud-) leden, gevolgd door een optreden van de hedendaagse kapel. Het werd een groot succes. Het enthousiaste publiek, dat  met ruim 200 personen aanwezig was en voor een groot deel uit de vaste supporters van de Fraps bestond, genoot met volle teugen van de optredens, terwijl ze daarbij in de gelegenheid werden gesteld om oud beelmateriaal en oude foto's te bekijken in één van de zalen van de Sprong. De avond werd afgesloten met een optreden van "Die Original Ruhrpottsteier" uit Moers (Dld)  met Oberkrainermuziek uit het Ruhrgebied. Zie de foto's 
 

dscf4669fraps

.


door Geert Willems  (Bron: De Gelderlander van 020408)
LEUTH/OOIJ –
Waar komt de naam De Fraps toch vandaan? Volgens de overlevering is fraps het Leuth­se woord voor scheten, dus op zich is dat een toepasselijk woord voor een blaaskapel. Maar na veer­tig jaar staat die aloude geuzentitel vooral voor Egerländer muziek van niveau. Vijfhonderd nummers heeft de blaaskapel in al die jaren op het repertoire gehad. Honderd daarvan zitten nog steeds in de concertklapper en kunnen de mu­zikanten zo maar spelen. Zij heb­ben periodes van grote successen afgewisseld met tijden dat ze het wat rustiger aan leken te doen.
2008 wordt echter weer een ouder­wets vet jaar. In het weekeinde van 12 en 13 april wordt het veertig­jarig jubileum groots gevierd in het Ooijse dorpshuis De Sprong. Op zaterdag is er eerst een optre­den van het reünieorkest, waarbij dertig oud-muzikanten de groot­ste succesnummers spelen. Daarna neemt De Fraps in de huidige be­zetting het podium over. De jubile­rende muzikanten kunnen zelf groots feest gaan vieren als hun Duitse collega's van de Original Ruhrpottsteirer de avond afslui­ten. Op zondag is er nog een früh­shoppenreceptie. Met een beamer worden oude foto's geprojecteerd. Ook is er een expositie met kran­tenknipsels uit het roemruchte ver­leden van De Fraps. Vanaf de eerste repetitie van de blaaskapel heeft thuisdorp Leuth zijn Fraps in het hart gesloten. De kapel ontstond op de vaste repeti­tieavond op vrijdag van de Leuth­se fanfare DES. Een clubje muzi­kanten onder leiding van dirigent Henk Nijenhuisen bleef hangen om ook een keer ander repertoire te spelen. Eerst waren dat ever­greens, later werd dat Egerländer muziek. In de eerste tien jaar wer­den grote successen geboekt op concoursen. Jaarlijks vocht de Leuthse kapel stijlvolle gevechten uit met de Brabantse collega's van de Drie Donken. Diverse keren wist Leuth die Ajax-Feijenoord te winnen en kwam thuis met een cup met grote oren. Drie keer stond De Fraps ook in de finale van het NCRV- concours De Blaas­test.
Inmiddels zijn ook Ooij en Duits­land vertegenwoordigd in de ka­pel. De huidige dirigent is Piet Ver­heijen. In de veertig jaren Fraps-historie is het Tiroler dorpje Virgen een tweede thuishaven ge­worden. Het is dan ook logisch dat in mei voor de vierde keer een groot gezelschap muzikanten en fans uit de polder richting Oosten­rijk trekt voor een reeks concerten.