28 maart 2008

Snelle bouw Romeins schip

 De Commissaris der Koningin sprak onlangs bij zijn bezoek aan Millingen aan de Rijn met de Millingse ondernemers over de belangrijkheid van recreatie en toerisme voor de gemeente. Daarbij werd ook gesproken over de bouw van een Romeins schip, een LIBURNA in Millingen, welke in de toekomst een groot trekpleister zou kunnen worden. Hij doelde daarbij ook op de Batavia, welke inmiddels veel bezoekers heeft getrokken. Zoveel bezoekers zal dit schip waarschijnlijk niet trekken, maar toch…. Inmiddels wordt de bouw gerealiseerd. Het benodigde geld is binnen en binnenkort wordt hiermee begonnen bij de scheepswerf Bodewes aan de Rijndijk te Millingen.

 romeins_schip

Uit de Gelderlander van 27 maart 2007. 

Romeins schip snel gebouwd. 

MILLINGEN – De theetuin in de Millingerwaard is al een landelijke toeristentrekker voor Millingen. Met de bouwplaats van de liburna, een Romeins patrouillevaartuig, op het terrein van scheepswerf Bodewes krijgt ook de Rijndijk een trekpleister van formaat.
Nu de provincie deze week een kwart miljoen euro van de benodigde 3 ton beschikbaar heeft gesteld, kan de bouw beginnen. De gemeente Millingen past de resterende 50.000 bij. Als het aan burgemeester Annemieke Vermeulen ligt, kunnen toeristen zich al eind dit jaar vergapen aan de bouwwerkzaamheden aan de Rijndijk.

"Wij zijn heel blij dat de provincie het belang van dit project heeft ingezien", aldus de burgemeester. "Niet alleen voor Millingen, maar het heeft een uitstraling naar de hele regio. We zijn nu op zoek naar een bouwer die ook ervaring heeft met het begeleiden van onervaren krachten. De bouw is ook een werkervaringsproject."

Bodewes Millingen krijgt met de bouw van de liburna een primeur: voor het eerst wordt een dergelijk patrouillevaartuig van de Romeinen op werkelijke schaal nagebouwd. Volgens projectcoördinator Eric de Gans is Millingen daarvoor ook een logische plek.

De gemeente kan immers bogen op een rijk Romeins verleden. In de omgeving van de strategisch zo belangrijke scheiding van Rijn en Waal lagen diverse forten. De liburna is vermoedelijk gebruikt als vervoermiddel tussen deze castellae. De boeg van het schip was een soort stormram die ervoor kon zorgen dat Germaanse schepen kapseisden.

De Millingse scheepswerf Bodewes is bovendien een van de oudste in Nederland. De liburna wordt gebouwd door leerlingen van bouwopleidingen en mensen die langdurig werkloos zijn. Gelderse gedeputeerde Annelies van der Kolk noemt de combinatie van toeristentrekker, cultuurhistorie en werkervaringsproject 'slim'. "We hebben echte vaklieden hard nodig in Gelderland."

Bij de bouwplaats moet ook nog een informatiecentrum ingericht worden en daarvoor is nog niet voldoende geld. Eric de Gans heeft voor het Romeinse centrum annex bouwplaats in Millingen contact gezocht met het Archeologisch Park Xanten, Museum Het Valkhof in Nijmegen en de Stichting Limes, vernoemd naar de grens van het Romeinse Rijk.

Persbericht.

 

Primeur voor gemeente Millingen aan de Rijn Gelderland

Bouw Romeins patrouillevaartuig Liburna kan beginnen

 

De gemeente Millingen kan beginnen met haar ambitieuze plan -geboren op een mooie septemberdag aan de Rijn- om het Romeinse patrouillevaartuig de Liburna na te bouwen. Vandaag verleende Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland 250.000 euro subsidie. De gemeente Millingen aan de Rijn heeft nu de primeur. Het is het eerste Romeinse patrouillevaartuig dat op werkelijke schaal wordt nagebouwd. De gemeente verwacht dat dit schip veel toeristen naar Millingen trekt.

 

De gemeente Millingen aan de Rijn kan net als Xanten en Nijmegen bogen op een roemrucht Romeins verleden. De gemeente ligt zeer strategisch aan de splitsing van de Rijn en de Waal. Er zijn geen resten van schepen hier gevonden, maar de strategische ligging maakt het zeer aannemelijk dat de patrouillevaartuigen hier zorgden voor de verbindingen tussen castellae (de Romeinse forten) Millingen aan de Rijn wil het Romeinse verleden nog meer laten herleven. En koos voor de bouw van een schip vanwege de aloude relatie tussen gemeente en de scheepsbouw. 

 

Bouw kans voor werklozen en leerlingen

De Liburna wordt gebouwd op historische grond: het scheepswerfterrein van Bodewes. Een van de oudste en nog steeds bloeiende scheepswerven van Nederland. De Liburna wordt een belangrijke toeristische trekpleister én gaat een werkervaringsplaats worden voor leerlingen van de bouwopleidingen en mensen die langdurig werkloos zijn. De gemeente wil op de werf een informatiecentrum inrichten over het vaartuig, de bouw en de achtergrond. Hiervoor is het benodigde geld nog niet bij elkaar.

 

Annelies van der Kolk, gedeputeerde cultuurhistorie en recreatie en toerisme:"deze primeur biedt een uitstekende kans voor de lokale economie. Slim is de combinatie van een toeristische trekpleister van formaat, cultuurhistorie en een werkervaringsplaats voor leerlingen en werklozen. We hebben echte vaklieden hard nodig in Gelderland. De gemeente Millingen aan de Rijn laat hier zien dat ze echt aan de weg, in dit geval aan het schip, wil timmeren."

Millingen aan de Limes

Opzet is dat de gemeente nauw gaat samenwerken met het Archeologisch Park Xanten (APX) en Museum Het Valkhof in Nijmegen. De eerste gesprekken hiervoor zijn al achter de rug. Het project krijgt landelijke ondersteuning van Stichting de Limes (vernoemd naar de grens van het Romeinse rijk, die dwars door Nederland liep). Belangrijkste doel van deze stichting, tot voor kort bekend als het Limesbureau, is de Romeinse Limes zichtbaar en herkenbaar te maken. De bouw van de Liburna is hier een voorbeeld van.

De Liburna

De Liburna is een patrouillevaartuig. De Romeinen gebruikten het schip voornamelijk als verkenningsschip en voor het overbrengen van officieren en strategische informatie tussen de castellae. Het was een ranke galei van twintig meter lang en ongeveer vier meter breed. De boeg was voorzien van een lichte naar voren gebogen stormram waarmee ze Germaanse schepen kon laten kapseizen. Waarschijnlijk was de Liburna in deze tijd het grootste en meest indrukwekkende vervoermiddel op de Rijn. Met De Liburna kan ook gezeild worden. De romp werd meestal gebouwd uit het hout van een grove den, zilverspar, cipres of ceder. De boorden waren van massief eiken.

Breed draagvlak

Het project sluit aan bij de belangrijkste cultuurhistorische nota's en het provinciaal meerjarenprogramma. "De provincie vindt het van doorslaggevend belang dat naast de cultuurhistorische waarde de gemeente veel aandacht besteedt aan arbeid en scholing", zegt gedeputeerde Annelies van der Kolk. Het project wordt gefinancierd vanuit de Meerjarige Investeringsreserve Gelderland (MIG) en past in de Regionale Uitvoeringsprogramma's