27 februari 2008

Nieuwe website voor de gemeente Ubbergen

<

 dscf2225websiteubbergen  Op woensdag 27 februari is de huidige website van de gemeente Ubbergen vervangen door een geheel nieuwe website. De aanleiding voor deze nieuwe website was in eerste instantie het programma "Andere Overheid", dat een groot aantal verbeteracties en initiatieven op het gebied van digitale dienstverlening bevat. Tevens was de gemeente zelf van mening dat haar huidige website technisch verouderd was. De tijd was dus rijp voor een nieuwe, moderne website met de daarbij passende digitale dienstverlening.  zie de nieuwe website


De website is over de gehele linie veranderd. Naast het feit dat de site qua vormgeving in een modern, strak en overzichtelijk nieuw jasje is gestoken, zijn er een aantal belangrijke inhoudelijke veranderingen op te merken. De grootste verandering is het digitale gemeenteloket. Hier kun je terecht voor veel zaken waar je ook op het gemeentehuis bij de verschillende balies voor terecht kunt. Het belangrijkste onderdeel hiervan vormt de gemeentewinkel, waar je producten aan kunt vragen en meteen kunt betalen. Je hoeft voor deze producten dus niet meer speciaal naar het gemeentehuis te komen! Op het moment staan de volgende producten in de winkel: het uittreksel gemeentelijke basisadministratie, uittreksels burgerlijke stand en de gemeentegids. De komende tijd zullen steeds meer producten aan de winkel toegevoegd worden.

Een tweede opvallende verandering is het feit dat er meer en beter gestructureerde informatie aangeboden wordt. Zo is er een duidelijk onderscheid gemaakt in de onderwerpen met betrekking tot wonen en woonomgeving en onderwijs, werk en welzijn en er is een aparte pagina ingericht voor recreatie en toerisme. Naast het feit dat er steeds meer producten in de gemeentewinkel komen te staan, wordt er in de toekomst ook nog een systeem toegevoegd waarmee informatie over officiële bekendmakingen, zoals verleende vergunningen, op een eenvoudige manier inzichtelijk kan worden gemaakt. Ook wordt een raadsinformatiesysteem toegevoegd waarmee de raadsstukken online geraadpleegd kunnen worden.

Wij zijn uiteraard benieuwd hoe er over de nieuwe website gedacht wordt. Hiervoor is er dan ook een speciale knop ingericht op de homepage, "uw mening" genaamd.