30 januari 2008

EO maakt TV opnamen in Ooij.

 dscf1836marcelyvonne  De cameraploeg van het televisieprogramma Het Familiediner is vandaag neergestreken in de Ooijpolder. Presentator Bert van Leeuwen probeert een ruzie te sussen tussen een moeder en zoon Vink in Ooij. Bij het EO-programma gaat Van Leeuwen als derde onafhankelijke partij langs bij de kemphanen om een diner aan te bieden en alles uit te praten. Of moeder Nellie en zoon Marcel daadwerkelijk gekozen hebben voor een nieuwe start ziet de kijker pas dit najaar op televisie. De vandaag opgenomen aflevering van Het Familiediner is eind september te zien bij de EO, op Nederland 1.  Het diner vond plaats in restaurant Belvédère te Nijmegen. zie de foto's

 

door Mart Grol (Bron: De Gelderlander)

Goedmaak-tv strijkt neer in de polder.

Ma en zoon Vink uit Ooij "overvallen"  door tv-ploeg van Familiediner.

OOIJ – Een advertentie als lokkertje stond gisteren al in deze krant. De makers van het EO-programma Het Familiediner hadden gisteroch­tend op de voorpagina de aankon­diging geplaatst: ‘ Vandaag in Ooij: Het Familiediner.' Een mysterieuze tekst, maar de personen om wie het ging zouden het moeten begrijpen. „Het was de bedoeling dat twee ruziënde fa­milieleden uit de Ooijpolder zich­zelf hierin zouden herkennen", legt presentator Bert van Leeuwen uit. „Beiden hebben namelijk een abonnement op de krant." Centra­le vraag aan de keukentafel gister­ochtend zou dus moeten zijn: ‘gaat het om mij?' Dat lichtje ging echter niet bran­den. „ Ze keken er overheen, maar konden er achteraf hard om la­chen", grapt Bert van Leeuwen.
De namen van de betrokkenen hadden eigenlijk geheim moeten blijven, maar dat is in een dorp als Ooij vrijwel onmogelijk. Al snel sij­pelde het nieuws door dat het om moeder Nellie en zoon Marcel Vink ging. Zij hebben al drie jaar geen contact meer met elkaar. Zoon en broer Jos Vink had er he­lemaal genoeg van en schakelde de redactie van het ‘goedmaak-pro­gramma' in om de ruzie tussen de twee te sussen.
Drie jaar geleden overleed de man van Nellie en sindsdien speelden er wat misverstanden tussen moe­der, zoon en schoondochter. De aanleiding voor het geschil ligt in een onschuldig ruzietje in de su­permarkt, maar meer willen de programmamakers op dit moment niet kwijt.
Volgens Bert van Leeuwen is het belangrijk een zetje in de rug te krijgen. „ Beiden zijn te koppig om zelf de eerste stap te nemen en het geschil bij te leggen."
Een cameraploeg op de stoep is voor de meeste leken toch even schrikken. Mensen draaien later wel bij, legt Van Leeuwen uit. „Wanneer ze eenmaal op hun ge­mak zijn, vertellen ze alles. Vooral omdat ik als derde en onafhankelij­ke persoon een luisterend oor bied."
De draaidag begon gisterochtend bij de persen van De Gelderlander in Nijmegen, daar waar de krant met speciale EO-advertentie ge­drukt werd. Nadat briefschrijver Jos zijn af en toe emotionele ver­haal deed over zijn poging de fami­lieband te herstellen, ging de hele crew de polder in om zowel zoon als moeder te ‘overvallen'. Ook zij vertelden hun verhaal ‘op camera'. De twee werd voorgesteld om aan het eind van de middag in een li­mousine te stappen en in het chi­que Nijmeegse restaurant Belvédè­re te dineren om alles uit te pra­ten. Of moeder en zoon daadwer­kelijk gekozen hebben voor een nieuwe start ziet de kijker pas dit najaar op tv.
De gisteren opgenomen aflevering van Het Familiediner is eind sep­tember te zien bij de EO, op Ned 1.
‘Het is belangrijk

De uitzending was achteraf pas op 29 december 2008. Op 12 januari 2009 kwam er zelfs  nog een (fout) fragment bij "De Wereld draait door".