18 januari 2008

KBO Ooij informeert nieuwe leden

 Donderdagavond heeft de KBO Ooij in de Sprong te Ooij een informatiebijeenkomst gehouden voor haar nieuwe leden, die vanaf 1 januari 2006 lid geworden zijn. Ongeveer 70 personen (waaronder 53 neieuwe leden) waren bijelkaar gekomen om te luisteren en kennis te maken met de organisatie, het doel en de activiteiten van de Unie KBO Nederland en KBO Gelderland, alsmede de eigen afdeling. De KBO Ooij is momenteel de snelstgroeiend vereniging van Ooij en heeft op dit ogenblik al een ledental van 330 mensen in de leefijd vanaf 50 jaar, terwijl er ongeveer 1150 mensen van die leeftijd in het gebied van KBO Ooij wonen. Het ligt in de bedoeling om dergelijke bijeenkomsten in de toekomst ook nog te organiseren voor leden die al langer lid zijn. zie de foto's  dscf9090kbo

KENNISMAKINGSBIJEENKOMST VOOR "NIEUWE" LEDEN KBO OOIJ 

Honderd nieuwe leden, vanaf 01.01.2006 tot en met 01.01.2008 werden per brief uitgenodigd om op donderdagavond 17 januari naar het thuishonk dorpshuis "de Sprong" te komen.

Voor de avond werd gekozen, vanwege het feit dat veel nieuwkomers nog werkend zijn.

Een aantal leden, 37, maakte gebruik van de mogelijkheid zich schriftelijk, middels een aangehecht aanmeldformulier, op te geven. Een telefoonrondje door alle bestuursleden samen, na verloop van de inschrijftermijn, leverde nog eens 16 leden extra op. Bestuur, sprekers, technici voor laptop, beamer en PowerPoint presentatie en gasten er bij opgeteld en de avond kon van acquit met een fraai aangeklede en goed gevulde grote zaal in de Sprong met 71 personen. 

Bewust was gekozen voor de indeling: voor de pauze kennismaking met de Unie KBO, KBO Gelderland en de KBO Regio Rijk van Nijmegen en na de pauze KBO afdeling Ooij.

Zeg maar een aanpak zoals dat in de bouw gebruikelijk is; eerst fundering, muren en dak en dan hebben we het over de vloer en wat erop staat en/of zou moeten staan.

Marjo Heuts, beleidsmedewerker van KBO Gelderland, ondersteund door Harry Peters ook van KBO Gelderland, deden met verve en flitsend, dankzij een fonkelnieuwe PowerPoint presentatie voor de pauze alles uit de doeken over KBO zaken buiten en boven Ooij.

Na de pauze ging de duo presentatie verder met penningmeester Sjef Wieland en voorzitter Jan Donderwinkel uit Ooij. Omdat de afdeling Ooij, in november 2007, besloten heeft in 2008 deel te gaan nemen aan het project "Vraaggericht werken" en de kartrekkers van de commissie al met de voorbereiding zijn begonnen, was dit thema ook als rode draad meegenomen in de presentatie van activiteiten en belangenbehartiging, zoals Ooij dat ziet en uitvoert. "De rode draad" was dus nodig om de leden voor te bereiden op de aanstaande interviews, alsmede de bedoeling er achter. 

De avond werd een groot succes, geen "kerkkuchjes" geen zakdoekoverlast, maar muisstil en een en al aandacht van begin tot eind. De catering: koffie, thee bij binnenkomst, een drankje in de pauze en na afloop warme hapjes met een drankje. Iedereen bleef nog lang na en vooral genieten van dat "warme nest" (met een rood draadje ter verfraaiing) dat "KBO Ooij" heet.

jan donderwinkel