2 januari 2008

Beekse oud-politieman overleden

dsc_8761jan_bakker 

 Op 30 december is in Beek oud-Rijkspolitieman Jan Bakker overleden. Hij heeft lange tijd in Beek en omgeving zijn politietaak uitgeoefend en hij was nog uit de tijd, dat de politiemensen een gezicht hadden en bij het dorp hoorden, zoals Kalma en Roos e.a. Voornamen werden toen nog niet gebruikt.  Jan Bakker was een buitenmens en je zag hem dan ook regelmatig op de fiets of te voet door de Ooijpolder of in de omgeving van Beek. De laatste weken kon hij dat  ivm zijn ziekte niet meer en moest hij noodgedwongen thuis blijven. Hij is op 85 jarige leeftijd thuis in zijn vertrouwde omgeving overleden. Ons medeleven en respect gaat uit naar zijn familie.

 

De crematie heeft inmiddels plaats gevonden op donderdag 3 januari j.l. om 11.00 uur in de kleine aula van crematorium Jonkerbos te Nijmegen.