31 december 2007

Vuurwerk voor Oud en Nieuw

 dscf4924carbid  De Regiopolitie Gelderland-Zuid meldde in haar persberichten, dat er al veel overlastmeldingen van vuurwerk waren geweest. Dat gold voor de gehele regio, maar ook in Beek trokken groepen jongeren vandaag door het dorp, terwijl ze te pas en te onpas vuurwerk afstaken. Ook vuilnisbakken moesten het ontgelden doordat er vuurwerk in werd afgestoken en ze als gevolg daarvan in brand raakten. In Ooij werd een oude carbidtraditie uit de kast gehaald. Op het speelterrein bij de Wilhelminaplas waren 4 melkbussen opgesteld, waarmee oorverdovende knallen werden gemaakt. Ook werden er ballen mee afgeschoten. En wanneer is het overlast. zie de foto's

Veel meldingen overlast vuurwerk

Regionaal, 30-12-2007  (Bron: Politie Gelderland-Zuid)

  • Bij de politie Gelderland-Zuid zijn de afgelopen dagen een kleine 200 meldingen van overlast door vuurwerk binnen gekomen. Geprobeerd wordt om zo snel als mogelijk is op deze meldingen te reageren.

Enkele tientallen, vooral jeugdige, overtreders werden betrapt op het te vroeg afsteken van vuurwerk. Van hen is het vuurwerk dat zij in hun bezit hadden in beslag genomen. In de gevallen dat de overtreders minderjarig zijn wordt in vrijwel alle gevallen een alternatieve straf via HALT opgelegd. Tegen meerderjarige verdachten is proces-verbaal opgemaakt.

De politie wijst er nogmaals op dat het afsteken van vuurwerk slechts is toegestaan op 31 december vanaf tien uur 's morgens.