4 december 2007

Stroomstoring in Ooij en Beek

 Op dit ogenblik is er een grote stroomstoring in de dorpen Ooij en Beek. De straatverlichting is in ieder geval overal uitgevallen en diverse wijken in de beide dorpen zijn helemaal van stroom verstoten. De storingsdienst van de Nuon is op de hoogte, maar ze weten nog niet waar de fout zit. Maar er wordt aan gewerkt.  22.35 uur. In Ooij is de stroom weer terug!

door Mart Grol (Bron: De Gelderlander)

BERG EN DAL – De stroomstoring die grote delen van Berg en Dal, Ooij, Beek en Ubbergen dinsdaga­vond trof is veroorzaakt door een defect in een kabel bij het Hol­landsch- Duitsch gemaal. Dat heeft een woordvoerder van stroomleve­rancier Nuon laten weten.
Het was de kabel van een zoge­noemde middenspanningsruimte: „ Een kast waarin de stroom ver­deeld wordt. Van daar gaat de elek­triciteit via dikke kabels naar trans­formatorhuisjes in de woonwij­ken. Daarna worden de huizen van stroom voorzien." De kapotte kabel is losgemaakt. Daarna is het verdeelstation via een andere lei­ding gevoed, zodat de huishou­dens snel weer elektriciteit had­den.
De defecte kabel is kilometers lang en ligt 80 centimeter onder de grond. „Vandaar dat pas gisteren bij daglicht is begonnen met het herstellen van het kapotte deel van de kabel zodat het probleem definitief kan worden opgelost", legt de woordvoerder uit.
Het getroffen gebied is geografisch groot. Toch viel het voor de ener­gieleverancier qua omvang mee. „Het aantal aansluitingen in het ge­bied is relatief laag. Bij eenzelfde storing in de stad zouden meer problemen optreden."
Nuon kreeg dinsdag rond half tien de eerste meldingen binnen. Om kwart voor elf hadden de 4.700 huishoudens weer elektriciteit.
Wie de storingsdienst belde, werd via een antwoordapparaat geïnfor­meerd. Daardoor wisten veel inwo­ners van de getroffen dorpen snel waar ze aan toe waren en kwamen er maar 27 klachten binnen.
Storingen zijn tegenwoordig niet meer te voorkomen, laat de woord­voerder weten. „Mensen gebruiken steeds meer stroom vanwege technologische ontwikkelingen, daardoor kan een storing niet preventief verholpen worden."
Stroomleverancier Nuon kon dinsdagavond binnen anderhalf uur de stroomstoring in het Rijk van Nijmegen verhelpen. Het de­fect: storing in een kabel.