21 november 2007

Jaarvergadering Hoogwater platform

 dscf6373hwp  Maandagavond vond in het dorpshuis De Sprong te Ooij de jaarvergadering plaats van het Hoogwaterplatform. Gastspreker tijdens deze avond was Ir. F.Verhoef, die voorzitter is van een Duits-Nederlandse werkgroep welke onderzoek doet naar o.a de verhoging van de Duitse Querdamm en de Kapiteldijk bij Leuth. De hoogwaterproblematiek kwam uitgebreid aan de orde.  Daardoor werd het een interessante en leerzame avond. zie de foto's

door Geert Willems (De Gelderlander)

 KEKERDOM – Als ooit de dijk bij Er­lecom doorbreekt, loopt niet al­leen de complete Ooijpolder tot aan Beek vol met water. Ook Ke­kerdom, Leuth, Millingen en een groot deel van de Duitse zijde van de Duffelt komen dan blank te staan. Als echter de Ooijpolder en de Duffelt strikt van elkaar geschei­den worden, door de Duitse Quer­damm en de Kapitteldijk bij Leuth te verhogen, dan kan mogelijk de schade van een overstroming be­perkt worden.
Naar die mogelijkheid wordt mo­menteel een serieus onderzoek uit­gevoerd door de Universiteit van Aken, in samenwerking met een Duits-Nederlandse werkgroep, on­der leiding van ir. F. Verhoef. Die voorzitter is komende maandag ook te gast bij de jaarvergadering van het Hoogwaterplatform, om over de eerste resultaten van het onderzoek te berichten.
„Wij zijn in principe niet tegen zo'n onderzoek naar die comparti­mentering van de polder", zegt voorzitter Harry Sanders van het Hoogwaterplatform. Dat platform heeft enkele jaren een succesvolle strijd gevoerd tegen de aanwijzing van Ooijpolder en Duffelt tot noodoverloopgebied. „Dit is iets heel anders, want bij comparti­mentering wordt niet bewust een dijk doorgestoken. En waarom zou­den we tegen iets zijn dat de scha­de voor ons kan beperken?"
Toch moet volgens Sanders wel uit het onderzoek blijken dat de ver­hoging van beide dijken ook daad­werkelijk tot minder schade leidt. „Er kan juist ook meer schade ont­staan, omdat het ene deel van de polder sneller volstroomt. Boven­dien komt het water ook nog eens hoger te staan."
In 1926 was de polder al verdeeld in compartimenten. Toen de dijk in dat rampjaar bij Erlecom door­brak, bleef de Duffelt inderdaad een overstroming bespaard.
De jaarvergadering van het Hoogwa­terplatform is maandag 20.00 uur in De Sprong, Ooij. Iedereen is wel­kom.