8 november 2007

Helicam controle in Tweestromenland

 Vandaag werd er in het District Tweestromenland van de politie Gelderland-Zuid een milieu helicamcontrole in het Rijk van Nijmegen uitgevoerd. s' Morgens werd gevlogen in de gemeenten Heumen en Groesbeek, terwijl de middag bestemd was voor de gemeenten Ubbergen en Millingen aan de Rijn. De helicopter was van de KLPD en de milieuwaarnemer van de politie was in dit geval Gerhard van de Belt, die in ons gebied woonachtig is. Door de politie Gelderland-Zuid werd tijdens de controle nauw samengewerkt met de desbetreffende gemeentes, de provincie, VROM en de brandweer. (Opsporings-)ambtenaren konden op de grond de beelden van de helicam volgen en indien nodig, direct ter plaatse gaan. Dit laatste gebeurde slechts één maal. Alle andere overtreders zullen op een later tijdstip worden bezocht. De pers was uitgenodigd van één en ander mee te maken. zie de foto's  dscf2370heligvdb

  • Tweestromenland, 08-11-2007 (Bron: Politie Gelderland-Zuid.)
  •  Donderdag 8 november werd er door het district Tweestromenland een grote milieucontrole gehouden in de gemeenten Heumen, Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn. Bij deze controle werd zeer nauw samengewerkt met externe partners zoals de betreffende gemeenten, provincie, VROM en de brandweer.

De controle werd uitgevoerd met behulp van een helikopter van het KLPD die uitgerust was met een camera. In de ochtend werden aan de hand van een vluchtplan de gemeenten Heumen en Groesbeek nader bekeken en in de middag de gemeenten Ubbergen en Millingen.


De helikopter met helicam stijgt op voor weer een controlevlucht

Via een grondstation werden de beelden rechtstreeks uitgezonden zodat de deelnemende instanties de beelden rechtsreeks mee konden kijken. Deze instanties konden de helikopter op hun beurt naar een bepaalde plaats sturen om daar opnamen te maken. Een politieauto was inzetbaar om direct ter plaatse te gaan bijvoorbeeld bij eventuele heterdaadsituaties of om een situatie vanaf de grond nog eens extra goed te bekijken.

Resultaten
Verspreid door het gebied werden diverse zaken aangetroffen. Deze hadden hoofdzakelijk betrekking op dumping van afval, opslag van puin en illegale bouw. Bij een schuur in Heumen trof de politie een grote hoeveelheid afval aan dat onder andere bestond uit banden, staal, kozijnen en huisvuil. Politieagenten zijn op het betreffende adres langsgegaan en hebben het een en ander op beeld vastgelegd voor nader onderzoek. Tijdens de vlucht werd op een industrieterrein een overschrijding van het aantal sloopauto's waargenomen. Tevens werd in een bosperceel langs het kanaal aan de Hatertseweg illegaal gestalde caravans waargenomen. In de gemeente Groesbeek werden weinig overtredingen geconstateerd.


De in Heumen aangetroffen grote hoeveelheid afval

De beelden zijn vastgelegd en worden aan de diverse partners ter beschikking gesteld. Zo kunnen bijvoorbeeld gemeenten aan de hand van afgegeven vergunningen bepaalde zaken nog nader controleren. Na afloop van de helikoptervlucht hebben politie en partners afspraken gemaakt over de aanpak van de vandaag geconstateerde milieufeiten.

door Hans Peeters (De Gelderlander)

MALDEN – „Dick, zoom eens in op die loods. Wat een rotzooi ligt daar!" Amper vijf minuten in de lucht heeft de bemanning van de politiehelikopter al beet.
De videocamera die onder de Eu­rocopter van de luchtvaartpolitie hangt, legt haarscherp het eerste milieuschandaaltje van deze grau­we dag vast. Duizend voet, ofwel 300 meter lager, volgen politiemen­sen, ambtenaren en medewerkers van Rijkswaterstaat in de kantine van de Maldense zweefvliegclub Nijac de verrichtingen van de blauw-witte ‘ Big Brother'.
De Zweef- Inn op Maldens Vlak was gisteren voor één dag het com­mandocentrum voor alweer de derde milieucontrole vanuit de lucht, die het politiedistrict Twee­stromenland sinds 1999 periodiek uitvoert.
Dertig verdachte locaties op het grondgebied van Heumen, Groes­beek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn worden deze dag door de driekoppige bemanning van de PH-RPZ op video vastgelegd.
Cirkelend boven een bosje aan de rand van het Maas-Waalkanaal in Heumen legt de helicam een illega­le bouwactiviteit vast. Dan zwenkt gezagvoerder Dick van Boeijen zijn reuze- slagroomklopper rich­ting industrieterrein Hoge Brug. Opnieuw hebbes. Het spiedende oog van de helicam zoomt in op een gigantische partij bouwafval achter een nissenhut. De controle­vlucht wordt vanuit de kantine op Maldens Vlak aandachtig gevolgd door milieuspecialisten en politie­mensen die op een groot beeld­scherm naar een lokale variant van Google Earth staren.
De camera zoomt in op een aantal tuinhuisjes, waarvoor de eigenaar naar verluidt geen bouwvergun­ning heeft aangevraagd. De milieu­controle vanuit de lucht vergt wel iets meer dan een webcammetje en een laptop. De livebeelden van­uit de politiehelikopter worden naar een mobiel commandocen­trum op Maldens Vlak gestraald. Boven de witte politietruck neemt een metershoge tv-mast de heli­cambeelden in ontvangst.
Het resultaat van de milieucontro­le: gedumpt afval, opslag van puin en illegale bouwactiviteiten. Bij een schuur in Heumen trof de po­litie een grote hoeveelheid afval aan dat onder andere bestond uit autobanden, staal, kozijnen en huisvuil. Politieagenten zijn dezelf­de dag op het betreffende adres langsgegaan en hebben de overtre­ding op beeld vastgelegd voor na­der onderzoek. Tijdens de vlucht werd op een industrieterrein een overschrijding van het aantal sloopauto's waargenomen.
In een bosperceel langs het kanaal aan de Hatertseweg werden ille­gaal gestalde caravans waargeno­men. In de gemeenten Groesbeek en Millingen aan de Rijn werden weinig overtredingen geconsta­teerd. De resultaten van de contro­le worden op dvd ter beschikking gesteld aan de gemeente.