21 oktober 2007

40 jaar WSV de Roodborstjes Ooij

 Zaterdag 20 oktober vierde de Ooijse Wandelsportvereniging "De Roodborstjes" uit Ooij haar 40 jarig bestaan met een feest in dorpshuis De Sprong te Ooij. Door burgemeester Paul Wilbers werden 13 leden van de club gehuldigd voor hun 12 1/2 jarig lidmaatschap, 5 leden voor hun 25 jarig lidmaatschap en Giel Pouwelsen voor zijn 40 jarig lidmaatschap. 3 leden van het eerste uur, Giel Pouwelsen, Riet Haan en Theo Strik werden door de voorzitter van de KNBLO in de bloemetjes gezet voor hun specifieke inzet voor de vereniging. De receptie werd druk bezocht door vertegenwoordigers van o.a. zuster wandelsportverenigingen alsmede diverse verenigingen uit het dorp. zie de foto's  dscf8943roodborstjes

Jubilarissen.

12 1/2 jaar: Chantal Powelsen, Hanny van Deemen, Monique de Haas, Nolda en Josë v.d. Meijdenberg, Annie Janssen-de Leeuw, Stien Powelsen, Patrick Haan, Annie en Robert Sommers, Michael van Gils, Bart en Annet Derksen.

25 jaar: Bjorn Pouwelsen, Annie Scholten, mevrouw van Deemen, Maaike van Deemen; Anita Holleman.

40 jaar: Giel Pouwelsen.

Volle Sprong voor  40jarige Ooijse Roodborstjes.  

Op 20 oktober vierde onze Ooijse Wandelsportvereniging haar 40 jarig bestaan. Als menselijk persoon kom je pas kijken als je veertig bent. Dat kan je van onze wandelsporters echter niet zeggen. Tenminste als je de mensen “van buiten” mag geloven, die hun gelukwensen kwamen aanbieden. “De Ooijse Roodborstjes hebben in wandelend Nederland een heel goede naam. Zij zetten niet alleen mooie tochten uit, maar alles is ook heel goed georganiseerd en er heerst een prettige sfeer voor de wandelaars”, aldus de voorzitter van het Regiobestuur van het Landelijk Wandelverbond. Hij bracht bloemen mee voor het bestuur en ook voor een aantal jubilarissen. De bij deze huldigingen behorende versierselen, moest onze Regiovertegenwoordiger helaas “nasturen”, omdat er een technische fout was opgetreden, maar daarom niet getreurd. Verder waren er bloemen en waarderende woorden voor jubilarissen.  Giel Pauwelsen bleek 40 jaar lid en kreeg van de regiovoorzitter de Bondsspeld toegezegd. Theo Strik en Riet Haan verdienden de waarderingsspeld als lid van verdienste. Ook na het huldigen bleef het nog heel gezellig. Het gehele verenigingskader van Ooij, maar ook vele anderen grepen de kans om het jubilerende Bestuur, met voorzitter Til van den Brink, secretaris Riet Haan, en penningmeester Marietje Strik, hun beste wensen voor de toekomst aan te bieden. Van Carnavalverenging tot Schutterij, van Toneelclub tot Muziekvereniging en EHBO, bijna iedereen was aanwezig. Schutterijvoorzitter Wim Heinen verstoutte zich zelfs enigszins badinerend in te gaan op de naamkeuze van onze Roodborstjes. Volgens hem was toentertijd de naam “De Kieviten” ook serieus overwogen. “Immers deze gekuifde weidebewoners lopen ook heel snel, ze proberen hun veiligheid te vergroten door op een andere plek neer te strijken dan ze wonen, toch een beetje bedonderen dus, en ze zijn als trekvogels, een enkele uitgezonderd wellicht, niet het gehele jaar in het dorp aanwezig en dat laatste kun je in een vereniging niet hebben, dus werd het de huidige naam” aldus onze Ooijse Schuttersvoorman. Verder overhandigden koningin Wilhelmina en koning Fred Schel de traditionele enveloppe met inhoud. Iedereen bleef nog gezellig nakaarten tot voorbij “sluitingstijd”. Voor de leden was er ’s avonds nog een heerlijk buffet in de Sprong. Op naar het volgende jubileum, misschien wel verrijkt met een boek. Piet Soerier.