8 september 2007

Brug over het Meertje geopend.

 De voetgangersbrug bij de nieuwe wandelroute door het terrein van de landschapsveiling ligt op zijn plaats.
De laatste dagen is de brug afgewerkt en de infopaneeltjes en kopieën van de kunstwerken zijn geplaatst langs het tracé van de wandelroute. Vandaag werd de brug en het boerenpad in gebruik genomen. In aanwezigheid van de bruggenbouwer Ben Braster en de grondeigenaren vond de officiële opening plaats. Een select gezelschap had zich bij de ingang van de Landschapsveiling aan de Thornsestraat verzameld en begonnen daar met koffie en taart. Daarna ging het gezelschap te voet over het boerenpad naar de nieuwe brug. Tini Wigman van Via Natura kreeg de eer om de brug met champagne (op milieuvriendelijke wijze, met een sok om de fles, zodat het glas niet in het water terecht kon komen) te dopen. zie de foto's
 dscf4033dl

OOIJ – De Ontmoeting. Zo luidt de naam van de nieuwe voet­gangersbrug over het Meertje in de Ooijpolder. De oeverover­spanning is het afgelopen weekeinde met een welgemikte zwaai van een champagnefles tegen de brugpijler voor ge­opend verklaard. De voetgangersbrug nodigt uit tot een ‘off the road- wandeling’ over het boerenland van de familie Stap­pershoef. Dwars door de landerijen leidt het pad naar de Thornsestraat. De route is in het veld zichtbaar gemaakt met reproducties van landschapsschilderijen. Wandelaars kunnen dit stukje Ooijpolder dankzij het bruggetje voortaan tot zich nemen zonder storend verkeersgeraas. De doorsteek over het boerenland geeft aansluiting op bestaande wandelroutes naar Ooij en in de richting Zyfflich, Leuth en Kekerdom. De brug is financieel mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, het Ministerie van LNV , Via Natura en het Wereld Natuur Fonds. (Bron: De Gelderlander)
wandelpad 
Tekst Johan Bekhuis: Afgelopen zaterdagmiddag is de nieuwe voetgangersbrug over het Meertje (Ooijpolder) officieel geopend.
Tiny Wigman van Via Natura mikte de champagnefles met een soepele zwaai tegen de brugpijler en doopte 'm de Ontmoeting. Vervolgens bevestigden de grondeigenaren Zeger Stappershoef en Jan Master een informatiepaneel over de komende landschapsveiling aan de brugleuning. Aanstaande zaterdag gaat het landschap achter de brug in de veiling.

De voetgangersbrug geeft toegang tot een of-the-road-wandeling over het boerenland van de familie Stappershoef. Dwars door de landerijen leidt het pad naar de Thornsestraat. De route is in het veld zichtbaar gemaakt met reproducties van landschapsschilderijen. Recreanten hebben voortaan de mogelijkheid om het landschap en de stilte tot zich te nemen zonder storend verkeersgeraas.
De doorsteek over het boerenland geeft aansluiting op bestaande wandelroutes naar Ooij en in de richting Zyfflich, Leuth en Kekerdom.

De brug is ontworpen en geconstrueerd door streekgenoot Ben Braster in samenwerking met enkele kleine regionale bedrijfjes. Daarmee zou je het prachtige bruggetje kunnen bestempelen als een regelrecht streekproduct.

De brug is financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland en Wereld Natuur Fonds.

door Hans Peeters (De Gelderlander)
ERLECOM – De landschapveiling die komende zaterdag in de Ooijpol­der plaatsvindt is nu al een succes. Bedrijven uit de regio Nijmegen staan te trappelen om geld neer te tellen voor de aanleg van een nieu­we, natuurlijke wandelroute in de polder.
Sponsoren krijgen de aangeboden grond en flora niet in eigendom, maar ze betalen mee aan het on­derhoud en de natuurontwikke­ling voor een periode van tien jaar. De ter veiling aangeboden ‘stukken' kunnen bestaan uit een haag, een weiland, maar ook een brug of een struikje.
Volgens Arnhemmer Ton Bade, een van de grondleggers van het concept van de landschapsveiling, heeft een aantal gerenommeerde bedrijven uit de regio niet alleen interesse getoond, maar ook al een bod uitgebracht op de ter veiling aangeboden landschapselementen. Onder de geïnteresseerden zijn ge­renommeerde bedrijven als Afval­verwerking Regio Nijmegen (ARN), delfstoffenwinner Dekker en Van der Kamp en het advoca­ten- en notarissenkantoor Dirk­zwager.
„ Bedrijven richten zich niet alleen op bescherming van het landschap vanuit een vorm van liefdadig­heid", constateert veilingbedenker Tom Bade: „De kwaliteit van de omgeving wordt in toenemende mate belangrijk gevonden. Er is steeds meer behoefte aan veel na­tuur en stedelijk groen. Nu de eco­nomie is opgeveerd vinden onder­nemers een hoogwaardig woon­en werkklimaat erg belangrijk. De landschapsveiling toont aan dat maatschappelijk verantwoord on­dernemen ook daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht."
Het veilingproject wordt mede ge­dragen door natuurorganisatie ARK en het landschapsfonds Via Natura. Paul Wilbers, burgemeester van Ubbergen, is komende zaterdag veilingmeester tijdens de openba­re landschapsverkoop. De veiling begint om 14.30 uur op de Thorn­sestraat tussen Beek en Erlecom.
De nieuwe natuurroute in de Ooij­polder is bestemd voor mens en dier. In het gebied is onder meer een faunatunnel gepland. De be­doeling is dat er in de Ooijpolder een brede groene corridor ontstaat zodat grote zoogdieren vanaf de stuwwal de uiterwaarden in kun­nen en zelfs door kunnen trekken naar de Veluwe.
Sponsoren landschapsveiling be­talen tien jaar lang mee aan on­derhoud en ontwikkeling van nieuwe natuurroute in de Ooij­polder