5 september 2007

Brandweer Ubbergen oefent bij Wienerbergen

Dinsdagavond heeft de vrijwillige brandweer van Ubbergen een oefening gehouden in de steenfabriek Wienerbergen te Erlecom. Aan deze oefening ging een eigen oefening van de steenfabriek vooraf. Het begon met een medewerker van het bedrijf, die na werktijd bezig was om werkzaamheden te verrichten aan het uitrijtransport van de tunneloven. De werknemer kwam daarbij vast te zitten onder een transportwagen. Een collega, die hij om hulp vroeg veroorzaakte vervolgens een brand in de oude steenoven en raakte ingesloten. Voor de brandweer een leerzame oefening. Bij de oefening was tevens de Gelderlander uitgenodigd om kennis te maken met de 5 pas geslaagde nieuwe leden van de brandweer Ubbergen. zie de foto's van Michiel Spiering   .img_0743

 

Lokatie:steenfabriek Wienerbergen te Erlecom Tijd: 20:00 uur Na werktijd is een buitenbedrijf werkzaamheden aan het verrichten aan het uitrijtransport van de tunneloven. Een van de werknemers komt vast te zitten onder een transportwagen. Hij vraagt zijn collega om gereedschap te halen uit een oude steenoven verderop in de fabriek zodat hij onder de transportwagen uit kan komen. De collega veroorzaakt echter een brand in de oude steenoven en raakt ingesloten. Aanwezige BHV'ers zien rook uit de oven komen en alarmeren de brandweer. De alarmering naar de brandweer is: 'brand in een oude steenoven van steenfabriek Wienerberger'.  De brandweer bevrijdt het slachtoffer achter de brandhaard na deze brandhaard met een straal afgeschermd te hebben. Hierna komt van de centrale het bericht dat er telefonisch een melding is van iemand die is bekneld op dezelfde lokatie. De man onder de transportwagen heeft telefonisch contact opgenomen met de hulpdiensten omdat zijn collega zo lang weg bleef. De brandweer zet vervolgens de diensten in om het beknelde slachtoffer te bevrijden. Hierbij is het zaak om snel te werken want het automatisch transport geeft aan dat een volgende transportwagen binnen enkele minuten op gang komt waarbij de beknelde man in een levensbedreigende situatie komt. Er wordt snel gewerkt waarna ook het tweede slachtoffer in veiligheid gebracht kan worden.

Bron: De Gelderlander.

 


door Leo Klaassen

BEEK – Bart van Eck, Gerard Philip­sen, Frans Verbiesen, Hermie Derks en Teuni Voetee. Het zijn vijf mannen die je beter niet in het donker kunt tegenkomen. Gro­te kans dat je huis dan in de hens staat, of dat er andere onraad is.
Deze dinsdagavond zitten ze geluk­kig ontspannen in ‘hun’ tankauto­spuit. In het brandweerpak zitten ze op een rijtje, wanneer een mel­ding binnenkomt van een brand in de steenfabriek van Erlecom. Het is een oefening, vandaar.
De vijf vormen de nieuwe lichting vrijwilligers van de brandweer in Ubbergen. Ze meldden zich na een campagne om nieuw bloed in het korps te krijgen en, ook belang­rijk, bloed dat in de buurt van de kazerne woont of werkt. Want ‘Ubbergen’ vloog regelmatig nét iets te laat op een calamiteit af, om­dat de spuitgasten zich eerst van­uit alle dorpen een weg naar de bluswagen moesten banen.
Sinds juni mogen de vijf, na hun opleiding, eindelijk in het echt meedoen. ‘Helaas’ is het de afgelo­pen weken, op wat incidentjes na, oorverdovend stil geweest qua vuur in de polder. Gelukkig oefent de brandweer wel elke week.
De wervingscampagne van vorig
jaar trok Gerard Philipsen (39) over de streep. „ Ik had dit al veel eerder moeten doen. Maar het kwam er nooit van. Ik kom goed van pas. Ik werk in ploegendienst, dus ik kan overdag vaak heel snel hier zijn.”
Datzelfde geldt voor Bart van Eck (36). Hij heeft het formeel nog niet geleerd in de vervolgcursus,
maar is als gemeentelijk buiten­dienstmedewerker wel meteen de beste bomenzager die het korps rijk is. En hij werkt om de hoek, dus hij zit al klaar als de rest nog het knopje van de pieper zoekt.
Frans Verbiesen woont weliswaar in het ‘verre’ Leuth, maar zit in de technische dienst van het Afrika Museum. Zijn werkgever profi­teert dus ook van zijn hobby: „ Je wordt hier niet dommer van.”
Bart, Gerard en Frans krijgen het aardig voor de kiezen in de steenfa­briek. Ze moeten een oude oven in om een slachtoffer vanachter een vuurzee weg te slepen. Oké, het is een kleine naakte pop achter een vuurkorf, maar de concentra­tie onder de deelnemers en de rookontwikkeling zijn er niet min­der
om.
Het werk lijkt snel gedaan, maar dan blijkt er, aan de andere kant van het enorme complex, iemand bekneld te zitten. Lekkere boel, want hij (of
het, want de brand­weer heeft twéé poppen) ligt pre­cies op de plek waar over een kwartier 68 ton aan vers gebakken stenen overheen schuift. Dat gaat automatisch en niemand die er wat aan kan doen. Gelukkig zijn onze helden, en hun meer ervaren collega’s, er op tijd bij om de man met hefkussens te bevrijden.
Een ‘leuke’ oefening, concluderen alle deelnemers achteraf.