27 augustus 2007

Fred Schel nieuwe koning Eendracht Ooij

  Zondagmiddag vond het koningschieten plaats van schutterij Eendracht Ooij op het schietterrein bij dorpshuis de Sprong. Nadat het openingsschot was verricht door pastoor Jan van Mil  was het de beurt aan loco-burgemeester Leidy v.d. Aalst, gevolgd door wethouder Ria Barber en de ere-leden van de schutterij. En nadat ook koningin Marian, samen met haar prins-gemaal Toon, alsmede keizerin Thea en keizer Joep geschoten hadden, begon het echte schieten. Nadat alle prijzen geschoten waren, gaven zich 3 kandidaten op voor het koningschot. De uiteindelijke winnaar werd Fred Schel. dscf3531Hij zal  tijdens de kermis als koning ingehuldigd worden. Tot dat tijdstip blijft de regerende vorstin Marian Thomassen in functie. Overigens is het de tweede keer dat Fred koning is bij schutterij Eendracht Ooij. Ook in 1989 is hij koning geweest.  Bij de jeugd schoot Lotti Verhoeven de vogel naar beneden en zij mag zich vanaf kermiszondag jeugdkoningin van Ooij noemen. zie de foto's  


  

Koningin Wilhelmina in Ooij.

Lotti Verhoeven eerste jeugdkoningin.

Ja, u leest het goed, we zitten in 2007 en niet in de jaren voor 1948 toen onze Nederlandse koningin  Wilhelmina ‘s Lands vorstin was. Sinds 26 augustus heeft Ooij een echte koningin Wilhelmina. Koningin Wilhelmina Schel zal haar man Fred Schel de tweede het komend jaar vergezellen als koningin van de Eendracht. Met de Ooijse Kermis wordt zij ingehuldigd. Ze wilde het verschrikkelijk graag sinds ze een paar jaar geleden had leren schieten. Maar er was een flinke concurrentie. Manlief Fred schoot natuurlijk mee en Geert Kummeling was ook gebrand op het dragen van het koningszilver. Alle drie lieten ze zien dat ze konden schieten. Je zou bijna medelijden krijgen met de vogel die werd volgepompt met lood. De spanning steeg, de vogel leek hoogtevrees te krijgen, begon zich onzeker te gedragen en Willemien schoot hem los, maar dan begint het zenuwslopende werk. Als echtgenoot kun je natuurlijk iets aan je vrouw of je man laten, maar als je met drieën staat dan moet je wel. Dan is het hij/zij of ik. Onder een luide jel werd toch Fred Schel, koning van de Eendracht, weer een man als opvolger van regerend vorstin Marianne Thomassen. Beide andere kandidaten waren toch even flink teleurgesteld en er waren tranen. Juist tevoren had zich iets vergelijkbaars afgespeeld bij de jeugd, zij het dat het daar geen partners betrof. Leden van de jeugdschietgroep hadden al flink van zich doen spreken. De kop en de linkervleugel waren voor Stan Reijnen, de rechtervleugel en de staart waren voor Tim van de Griend. Zou Lotti Verhoeven, die in de vier voorgaande jaren nog nooit zonder prijs naar huis was gegaan er dit jaar helemaal naast grijpen? Ook onze vierdejaars Haviste vond het vreselijk spannend en een kreet van ontlading kwam uit het meelevende publiek en natuurlijk van de nieuwe jeugdkoningin van de Eendracht. In dit geval de eerste, want vroeger kon de Eendrachtjeugd het "maar" tot prins of prinses schieten. Ook het wipschieten ondervond nogal wat belangstelling. Na flink kampen bleek Pieter Corte toch de sterkste ogen en zenuwen te hebben. Hij won de Jan Reijnenbokaal. De tweede prijs bij de wip was voor Marco Groothuizen, de derde voor Theo Reijnen en de vierde voor Michiel Lammers. Bij Seniorenvogel gingen de prijzen naar Jean Paul Arnts (kop), Joep Arnts (rechtervelugel), Marco Groothuizen (linkervleugel) en Anneke Baron (Staart).

Het was een heel spannende schietmiddag en de weergoden bleken de Ooijsen dit keer gunstig gezind. Misschien wel omdat het dit keer voor laatst was dat onze geestelijk adviseur, pastoor van Mil, al schietend in ons midden was. Eerwaarde, het ga U goed in den Belgique en nog vele jaren. Piet Soerier. www.schutterij-eendracht.nl

Uitslag Koningschieten Schutterij Eendracht Ooij Koningschieten

26 augustus 2007.

Koningsvogel senioren:                                             

Kop:                1.ste prijs     Jean Paul Arnts

rechtervleugel            2de     prijs                   Joep Arnts

linkervleugel            3de   prijs            Marco Groothuizen

staart                4de  prijs     Anneke Baron

Romp koningschot       aantal schoten 119         ……………………Fred Schel= koning…………………………….

 

Jeugdkoningsvogel                                                               

 

Kop:       1.ste prijs     Stan Reijnen  Linkervleugel    2de     prijs  Stan Reijnen

rechtervleugel      3de   prijs      Tim van de Griend  ; staart      4de  prijs     Tim van de Griend

 

Romp jeugdkoningschot       aantal schoten: 70       Lotti Verhoeven = jeugdkoningin

 

 

 

Wipschieten:  1.ste prijs  Pieter Corte……2de     prijs       Marco Groothuizen………3e   prijs   Theo Reijen………4de prijs Michiel Lammers.

 

Koningin Marianne verrast werkende schutters. 

Zaterdag 25 augustus was het nog voeg in de ochtend, “midden in de nacht” voor sommigen, toen een aantal leden van de schietgroep van de Eendracht in Ooij doende gingen om de drie schietmasten die de Eendracht rijk is, bij dorpshuis De Sprong te gaan installeren. Immers op 26 augustus was het schuttersdag en dan vindt traditioneel het koningschieten plaats voor junioren en senioren. Vroeger gebeurde dat vaak bij het Ooijse Kasteel, daarna op het terrein van de oude school naast dokter De Wit. Toen werd op de vogel en op de wip geschoten en de kogels verdwenen na al dan niet hun doel getroffen te hebben in de verte, lees uiteindelijk op de grond. En het gaat natuurlijk wel om lood. Milieubesef en gevoel voor de wensen der tijd brachten een aantal jaren geleden onze schutterij er toe om met schietbakken te gaan werken, zodat het lood kon worden opgevangen. Maar schietbakken kosten natuurlijk wel een paar centen en vooral veel werk en inzicht. Het gaat immers om veiligheid van schutters en publiek. Volgens het bekende recept van veel Ooijse verenigingen werd het weer doe-het- zelven. De knapste constructeurs, lassers, elektriciens en mecaniciens uit de Polder togen op verzoek van het bestuur aan het werk en zie binnen een jaar was de eerste bak een feit, goedgekeurd en wel. Een paar jaar later kwam de volgende en enige tijd geleden kwam er ook een schietbak voor de jeugdvogel, minder zwaar uitgerust, want deze vogel wordt met kogels uit de windbuks bestookt. De andere via een Flaubert met 6 mm minutie. De bakken wegen toch gauw al meer dan een ton per stuk en ze dienen ook vervoerbaar te zijn. Voor de lange standaards betekende dat deze “gebroken” moesten worden, oftewel in tweeën gedeeld, maar dan heb je ook wat, zelfs voor de verhuur want dan komen de investeringen toch ook een beetje terug. Om deze masten op te zetten is het nodige vakmanschap nodig, wil dit gebeuren veilig kunnen verlopen. Dat vond dus weer op 25 augustus plaats. Terwijl onze schuttersvrienden druk doende waren elkaar de weg te wijzen en de jonkies in te wijden, kwam tot ieder verrassing koningin Marianne met een mandje met marketentstergaven, dit keer betrof het lekkere dingen bij de koffie. Dit laatste was bij de Sprong zo geregeld en dus werd het even een gezellige pauze met de majesteiten. Zoals u weet combineert schutterskoningin Marianne de prettige karaktereigenschappen van koningin Juliana en die van koningin Beatrix in een op ons aller Ooij afgestemd mengsel. Prinsgemaal Toon heeft goed gekeken naar de wufte en ontwapenende eigenschappen van Prins Bernhard en naar de diepgang en gevatheid van Prins Claus. Ook zijn accent heeft hij bijgesteld. Beiden prezen hun werkende onderdanen en dezen voelden zich gekend en gewaardeerd. Een goede vorst weet dat. Na de kermis zullen we hen erg missen, maar dit was nu. (zie ook www.schutterij-eendracht.nl). Piet Soerier.