12 juni 2007

Henry Lemmers nieuwe kringkoning

 kringkoningschhenry

 Tijdens het kringkoningschieten van het Rijk van Nijmegen en de Betuwe, afgelopen zondag in Beek  tijdens het 75 jarig bestaan van schutterij BUB, is Henry Lemmers, koning van de schutterij de Vriendenkring uit Leuth, kringkoning geworden. Bij het Koninginneschieten won mevrouw G.Haukus van schutterij EMM uit Kekerdom. zie de foto's van Willy Bos.

Foto Willy Bos

 

Kringdag BUB 2007.

 

Dit jaar viert schutterij B.U.B. haar 75 jarig bestaan. Als onderdeel van het feestweekeinde organiseerde zij op 10 juni jl. de Kringdag van Kring Rijk van Nijmegen de Betuwe.  Het weer was goed, al zag het daar tijdens het gereed maken van het terrein op vrijdagavond niet naar uit. Er stond door de hevige regenval ongeveer 3 centimeter water in de feesttent. Gelukkig waren de donkere wolken de dag erna verdwenen. De bodem in de tent werd langzaam weer droog en de werkzaamheden werden hervat.

Op zondagochtend stond iedereen klaar om er een mooie dag van te maken. Namens de Kring mochten wij gastheer zijn van 11 schutterijen en gilden. Nadat in het Kulturhus de erewijn was aangeboden door burgemeester P. Wilbers, konden de marswedstrijden beginnen. In een bonte stoet trok het geheel naar de sportvelden van B.V.C.'12.

Na het défilé werd de kringdag officieel geopend door de voorzitter van Kring Rijk van Nijmegen de Betuwe, de heer H. Schreven. Hij benadrukte in zijn speech vooral het belang van de jeugd voor de verenigingen. Immers, een bekend spreekwoord luidt:"Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst."

Na de opening konden de overige wedstrijden beginnen. Er werd in vele disciplines gestreden om de prijzen. Zo waren er wedstrijden voor majorettes, vendeliers, muziekkorpsen, tamboerkorpsen, bielemannen en het schieten met luchtgeweer, luchtpistool en kruisboog.

De meeste aandacht ging echter uit naar de wedstrijd bij het kringkoningschieten. Het werd een spannende strijd en de houtsplinters vlogen in het rond. Uiteindelijk om ongeveer 17.45 uur lukte het de heer H. Lemmers van schutterij De Vriendenkring uit Leuth om de restanten van de houten vogel naar beneden te halen. Hij mag zich voor het komende jaar Kringkoning van Rijk van Nijmegen de Betuwe noemen.

Bij het koninginneschieten won mevrouw G. Haukes van schutterij E.M.M. uit Kekerdom.

Bij de strijd om het jeugdkringkoningschap ging de titel naar Patrick Huilmand van schutterij B.U.B.. Hij is overigens sinds twee weken de allereerste jeugdkoning van schutterij B.U.B.. Hij was dan ook apetrots op het behalen van deze titel.

Al met al kijkt schutterij B.U.B. terug op een geslaagde, maar vooral zeer gezellige kringdag en wil alle verenigingen dank zeggen voor hun komst naar Beek en iedereen feliciteren met de behaalde prijzen.

Het bestuur bedankt een ieder die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het doen welslagen van dit jubileumfeest. Een speciaal woord van dank gaat echter uit naar de vele vrijwilligers die hun inzet getoond hebben tijdens de voorbereidingen en in het jubileumweekeinde. Zonder hun medewerking was dit feest absoluut onmogelijk geweest.

Met vriendelijke schuttersgroet,

Bestuur schutterij B.U.B.