26 maart 2007

Ontruimingsoefening basisschool Opweg

   Maandagmorgen werd op de basisschool Opweg te Ooij, i.s.m. de brandpreventiemedewerkers van de brandweer (MUG)  een ontruimingsoefening gehouden. dscf4500Omstreeks 09.15 uur had de brandweer een rookkanon in de school in werking gesteld, waardoor het brandalarm overging. Op dat ogenblik moesten de bedrijfshulpverleners van de school in actie komen en samen met het onderwijzend personeel de school ontruimen. Zowel de kinderen van de peuterspeelzaal als die van de school moesten vervolgens naar het verzamelontmoetingspunt (in dit geval de speeltuin aan de Prins Clausstraat) gebracht worden. gezamenlijk zijn ze daar heengelopen en toen bleek, dat (bijna) iedereen daar was, konden de kinderen weer terug naar school. De oefening bleek geslaagd en van de gemaakte foutjes kon weer veel worden geleerd. zie de foto's.