3 maart 2007

Grondwatermeter bij speelplaats geplaatst

dscf8458Onlangs is naast de waterspeelplaats aan de Waterstaat te Beek een grondwatermeter geplaatst. Op de 3 meter hoge peilbuis kan iedereen continue de plaatselijke grondwaterstand aflezen. Naast de peilbuis staat een informatiepaneel.
De grondwatermeter maakt deel uit van het project "water in de peiling" en heeft als doel: het vergroten van kennis over en inzicht in de relatie van de grondwaterstand tot het gebruik van de omgeving en natuurwaarden, het zichtbaar maken van grondwaterstanden en verdroging, draagvlak creëren voor beheersmaatregelen die invloed hebben op de grondwaterstanden, gekoppeld aan de kwaliteit van natuur en landschap, vergroten van inzicht in historie van grondwater. De grondwatermeter heeft € 10.000,- gekost, waarvan de provincie € 5.000,-, het waterschap € 4.000,- en de gemeente € 1.000,- heeft betaald.