12 februari 2007

Mels Reijnen neemt afscheid

 dscf9918dl  

Tijdens de zondag gehouden jaarvergadering van schutterij Eendracht te Ooij nam Mels Reijnen afscheid als lid van de Raad van Bestuur van de schutterij.  Mels is lid geweest van de Raad sedert de oprichting. Ben Derksen is tot zijn opvolger benoemd. Zie de foto's

 

Mels Reijnen (rechts) met zijn opvolger Ben Derksen.


 

Applaus voor Mels Reijnen tijdens Jaarvergadering Eendracht Ooij.

Ben Derksen volgt op.

Op 11 februari hield schutterij Eendracht Ooij zijn jaarvergadering. Secretaris Theo Verstege had de jaarverslagen van alle groepen binnen de Schutterij tevoren gebundeld aan de jaarvergadering toegestuurd, zodat de leden zich goed konden voorbereiden. Met een enkele opmerking ter aanvulling vond de vergadering dat er goed werk was geleverd. Verder kon de penningmeester Geert Basten wijzen op een klein nadelig saldo over het jaar 2006. Voor 2007 dacht hij te kunnen volstaan met een trendmatige verhoging van de contributie met 1,1%.  Verder waren Geert Basten en Nel Huisman volgens de statuten aftredend. Beiden werden bij acclamatie herkozen. Vervolgens dankte voorzitter van de Schutterij Wim Heinen, Mels Reijnen voor zijn jarenlange bijdrage aan de schutterij en reikte hem een enveloppe met inhoud over. Mels Reijnen nam nu afscheid als vice voorzitter van de Raad van Toezicht van de Schutterij. De voorzitter van deze Raad, Gerard Karnebeek, schetste vervolgens de verdiensten van de heer Reijnen. Hij trad reeds in 1953 toe tot het bestuur van de schutterij. Vanaf 1966 was hij voorzitter tot 1977. Veel is er in die periode tot stand gebracht. De vendeliersgroep is toen flink uitgebreid, de dames- en herenschiet-groepen kregen een overdekte accommodatie, er kwam een drumfanfare, een majorettegroep, een officierencorps en ga zo maar door en nog nieuwe uniformen ook. In zijn afscheidsrede in 1977 was de heer Reijnen wel zo bescheiden om te zeggen dat dit natuurlijk nooit alleen op de rekening van de voorzitter kon worden geschreven. Mede dank zij zijn vaste maat sinds 1967, Jan Rijnen, die toentertijd secretaris werd, en natuurlijk dank zij de andere bestuursleden kon een en ander worden gerealiseerd. Na zo'n kleine 25 jaar besturen ging de heer Reijnen zijn talenten inzetten voor zijn werkgever nl in de ondernemingsraad. Daar kon hij de basis leggen toen later vanuit de Schutterij weer een beroep op hem werd gedaan om in de pas opgerichte Raad van Toezicht plaats te nemen, samen met Bart Derksen, helaas zaliger gedachtenis, en Jan Corte. Ook toen hebben deze heren veel werk verzet om deze Raad een plaats in de schutterij te bezorgen. De raad van Toezicht heeft een tweeledige taak nl. als het bestuur onverwacht iets mocht overkomen dan is er een instantie die zorgt dat de vereniging een nieuw bestuur krijgt, een soort brandverzekering eigenlijk, en verder krijgt de Raad van toezicht de notulen van iedere bestuursvergadering zodat duidelijk blijft en welke mate het bestuur de doelstellingen van de vereniging nastreeft. Ook kan deze Raad desgewenst inzage krijgen in de financiën van de vereniging. Vandaag was het de beurt aan Mels Reijnen om af te treden. Namens de leden van de Raad kon de voorzitter van de Raad hem een attentie aanbieden en natuurlijk een flinke bos bloemen voor zijn vrouw Door. Daarna volgde een terecht applaus. Ben Derksen werd door de vergadering gekozen om Mels op te volgen. Voor hem was het toch een beetje een emotioneel moment. Immers zijn vader Bernd Derksen was toentertijd commandant van de Schutterij en zijn broer Bart zat tot een paar jaar geleden ook in deze Raad van Toezicht. Tenslotte volgde er een applaus voor het bestuur en erevoorzitter Jan Reijnen voor het vele werk dat zij verricht hebben in 2006. Gerard Karnebeek, persofficier Schutterij Eendracht.