4 januari 2007

Servicepunt Ooij geopend.

 Donderdagmiddag is in het dorpshuis de Sprong te Ooij het nieuwe servicepunt van de gemeente Ubbergen geopend. Dit gebeurde door het doorknippen van een lint door Wim Janssen, een van de initiatoren achter het computergebeuren in deze ruimte. Diverse genodigden en andere belangstellenden waren hierbij aanwezig.De opening viel samen met de nieuwjaarsbijeenkomst van de Ooijse KBO. Wethouder Leidy van der Aalst kreeg als dank voor haar inspanningen voor de totstandkoming van dit servicepunt een bos bloemen van het bestuur van de bibliotheek. zie de foto's 

 dscf2598

 

Feestelijke opening Servicepunt Ooij.

Op donderdag 4 januari was het weer "volle bak"in de Sprong. Twee activiteiten die later in elkaar zouden overvloeien. De Nieuwjaarsborrel van de Ooijse Ouderen en de ontvangst van de genodigden voor het servicepunt, door de wethouders van de gemeente Ubbergen, Mevrouw L. van der Aalst en Mevrouw R. Barber. Voor een verslag van het Ouderen Nieuwjaar zie elders in dit blad. Klokslag half vier 's middags vroeg wethouder van der Aalst vriendelijk het woord. Zij schetste de ontwikkeling van de gedaanteverandering van de bibliotheek in Ooij. Het is niet alleen een verandering geworden met verf, behang en meubilair, maar vooral een functieverandering, zeg gerust een functieverbreding. Vroeger kon je alleen boeken halen, boeken bestellen en dat kan nu nog. Toen waren het vooral de boeken, waarin mensen nieuwe informatie konden halen. Nu is dit verder uitgebreid met een flinke hoeveelheid computers, dank zij samenwerking met ROC-Nijmegen, Ouderenbond Ooij en natuurlijk dorpshuis de Sprong. Regeren is vooruitzien dus mensen met een beetje gevoel voor dit soort dingen merkten al aan hun snuffelorganen dat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning aan de gemeenten legio kansen bood om de nieuw opgedragen taken efficiënt onder te brengen. Nu kan iedereen op de mogelijkheden van deze wet aangewezen raken, dat weet je maar nooit, maar zeker is wel dat de minder mobiele mensen door dit Servicepunt op te richten, zoveel mogelijk met maatwerk bediend kunnen worden. De oplossing is dit keer dus niet: nog verder weg centraliseren, maar omgekeerd voor de hulpvrager de afstand zo kort mogelijk te maken. Marktwerking is prachtig, dan kent immers alles zijn prijs, maar we weten dan ook dat geen enkele waarde wordt ontzien. En de vraag is of we dat moeten willen. Voor onze minder mobielen brengen we in dit geval de beschaving, sommigen zeggen de solidariteit op, om deze mensen toch nog een beetje een leefbaar bestaan te geven, ze toch nog een deel van hun gevoel van eigenwaarde te laten behouden. Dit servicepunt kan dus ook als een ontmoetingsruimte worden gebruikt, een ruimte waar je je krant kan lezen, mensen kunnen je er wegwijs maken als eer knelpunten zijn, je kunt er mensen treffen, alvorens je weer "achter de geraniums" gaat. Nu kan natuurlijk niet alles tegelijk, maar voor informatie over de mogelijkheden van de sociale dienst van de gemeente, de mogelijkheden van Kalorama en de thuiszorg, voor dat soort vragen is er een rooster gemaakt met een spreekuur. Wilt u er gebruik van maken, kijk dan even op het rooster of bel desnoods even naar de Sprong. Uiteraard blijft de betreffende informatie-inwoning vertrouwelijk en daarvoor zijn gesloten ruimten ter beschikking. Er wordt aan gewerkt om ook de mensen van het maatschappelijk werk, Oosterpoort en andere dienstverleners bij de verdere uitbouw van het servicecenter in te schakelen. Er zijn al mensen die de weg hebben gevonden, ook al door de gemeentepagina van de Rozet te raadplegen. Wim Janssen had gisteren de eer van wethouder van der Aalst de schaar te mogen ontvangen om het lintje door te knippen. Piet Soerier.

 

Openingstijden en diensten Servicepunt Ooij

De bibliotheekruimte in de Sprong in Ooij is sinds kort opnieuw ingericht voor het Servicepunt Ooij. In dit Servicepunt kunnen inwoners die minder mobiel zijn, zoals ouderen en mensen met een beperking, terecht voor informatie en advies over verschillende onderwerpen. Maar u kunt ook gewoon even binnenlopen om de krant te lezen, te internetten of om een boek te lenen of te bestellen.
Het Servicepunt Ooij is een voorbeeldproject. Na Ooij moeten Leuth, Kekerdom en Beek volgen. In elk dorp wordt, op maat, een Servicepunt ingericht.

Wie werken er mee aan het Servicepunt?

In het Servicepunt wordt samengewerkt door de Katholieke Bond van Ouderen afdeling Ooij (KBO), de ouderenadviseurs, dorpshuis De Sprong, de bibliotheek, het Regionaal Opleidingen Centrum Nijmegen (ROC), Thuiszorg Zuid-Gelderland, Stichting Kalorama, Gemeente Ubbergen afd. Bevolking en Sociale zaken en het maatschappelijk werk van de NIM.

Openingstijden:

Medewerkers van de afd. Sociale zaken van de gemeente Ubbergen zijn er elke donderdagmiddag van 15.00 -17.00 uur. Zij geven dan informatie en advies over onder andere Bijzondere bijstand, collectieve ziektekostenverzekering, Wet Voorzieningen gehandicapten (WVG), woningaanpassing, taxikostenvergoeding, vervoerspas op medische indicatie, rolstoel, scootmobiel, vervoerspas 60+, gehandicaptenparkeerkaart, gehandicaptenparkeerplaats, warme maaltijd voorziening, personenalarmeringssysteem, Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

De Bibliotheek is elke woensdag en vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur aanwezig voor de uitleen en het bestellen van boeken en tijdschriften en het organiseren van leeskringen. Er is een permanente leestafel, waar u ook op andere tijden gebruik van kunt maken. Kom dus gezellig de krant lezen in het Servicepunt.
KBO afd. Ooij zorgt voor het internetcafé, zodat er met de computer gewerkt kan worden. De KBO is er elke maandag- en dinsdagmiddag van 13.00 -16.00 uur.
Van de Thuiszorg is elke woensdagochtend van 11.00 – 12.00 uur een medewerker aanwezig.
Bij de thuiszorg kunt u terecht met vragen over onder meer:

  • incontinentie, stomazorg, medicijngebruik, geestelijke achteruitgang, rouwverwerking, hulpmiddelen, verzorging van zieke mensen.

Kalorama is er op maandagmiddag van 16.00 – 17.00 uur met informatie over:
•Maaltijdvoorziening, dagbestedingactiviteiten, maatschappelijk werk.

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.