14 november 2006

Nieuwe ouderenadviseurs voor Ooij

 dscf0309  Na een gedegen opleiding hebben de twee nieuwe ouderenadviseurs, Ton
Kamps en Kootje Tissen uit Ooij, vanmiddag in zaal Verploegen te
Wijchen hun certificaat gekregen, waardoor ze hun werkzaamheden kunnen
beginnen. Na het overlijden van Mies Arnts deze zomer, was Ooij zonder
ouderenadviseur geraakt. Met de aanstelling van Ton en Ko is hieraan een einde gekomen.


Wat doen de ouderenadviseurs?

Een ouderenadviseur is een vrijwilliger die
advies en voorlichting geeft aan ouderen op het gebied van inkomen, zorg, wonen
en veiligheid. U moet dan bijvoorbeeld denken aan het behulpzaam zijn bij het
invullen van een aanvraagformulier voor huursubsidie of een voorziening in het
kader van de Wet voorzieningen gehandicapten. Ook kan de ouderenadviseur u de
weg wijzen naar instanties die antwoord kunnen geven op andere bij u levende
vragen. Daarmee zijn de ouderenadviseurs een eerste aanspreekpunt.

Hoe kunt u een beroep doen op de
ouderenadviseurs?

U belt met één van de ouderenadviseurs, bij voorkeur met de
ouderenadviseur uit uw woonplaats, en u maakt een afspraak. Voor het inroepen
van de hulp van de ouderenadviseur hoeft u geen lid te zijn van een Bond voor
Ouderen. In principe kan iedereen vanaf 55 jaar gratis een beroep doen op de
ouderenadviseur. Wel zal hij/ zij steeds bekijken wat u (eventueel met behulp
van familie of buren) nog zelf kunt.