8 november 2006

Kwaliteit bij Ubbergse peuterspeelzalen.

Meer pedagogische kwaliteit in de peuterspeelzalen in Ubbergen 

De gemeenteraad van Ubbergen heeft vorig jaar aan de peuterspeelzalen € 5000  extra subsidie gegeven om de kwaliteit van de peuterspeelzalen te verbeteren om toe te groeien naar het zogenaamde ambitieniveau 1.  Daarmee kunnen de ouders ervan op aan dat er pedagogisch verantwoord gewerkt wordt in de peuterspeelzaal.Het resultaat van anderhalf jaar hard werken werd door Daniëlle van Zutphen, projectleidster en Ellen van Broekhoven voorzitter van de Stichting Peuterspeelzalen gemeente Ubbergen  op 8 november in het gemeentehuis aan wethouder Leidy van der Aalst  overhandigd. Een mooie informatiemap met daarin  alle afspraken en regelingen voor ouderovereenkomsten en oudergesprekken, kindobservaties, overdracht naar de basisschool en een klachtenprocedure. Met alle basisscholen zijn afspraken gemaakt over samenwerking met de peuterspeelzalen.dscf8937 Met ingang van het nieuwe schooljaar in augustus is gestart met de nieuwe manier van werken .

 


 Volgend jaar wordt gekeken hoe de nieuwe werkwijze is bevallen en zal er als het nodig is op onderdelen worden bijgestuurd. De peuterspeelzalen maar ook de wethouder zijn erg blij met het bereikte resultaat. De peuter- peelzalen hebben helemaal voldaan aan de opdracht van de raad. De voorzitter bracht nog wel de vraag naar extra ondersteuning voor de salarisadministratie en de boekhouding naar voren. Deze vraag is ook al bij de raadsleden aangekaart. De wethouder kon geen toezeggingen doen maar onderkende het probleem wel. Het woord daarover is aan de gemeenteraad.