4 november 2006

Rampenoefening Albatros

 

  Vandaag
vond in Nijmegen een grote multidisciplinaire samenwerkingsoefening
plaats, genaamd Albatros, waaraan werd deelgenomen door de brandweer Gelderland-Zuid
, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de
Regiopolitie  Gelderland-Zuid. Bij deze oefening werd een ramp
nagebootst, waarbij  een grootschalige hulpverlening werd opgezet.
Brandweerkorpsen uit de hele regio werden opgeroepen en de Sigma heeft
een groot crisiscentrum opgezet om zoveel mogelijk gewonden te helpen.
De politie zorgde, samen met de EBN  voor afzettingen en
begeleiding van o.a. de colonne van ondersteunende voertuigen, welke op
een parkeerplaats langs de A2 bij Culemborg was samengekomen, om
gezamenlijk naar Nijmegen te rijden. dscf0874 Tevens
werd de traumaheli alsmede het  mobiel medisch team ingezet. Ook
de ziekenhuizen en de huisartsenpost werden gealarmeerd, om zo te
kijken of dit ook was voorbereid op een dergelijke ramp. De ramp was
veroorzaakt  door een botsing tussen een helikopter en een
vliegtuig, welke na de botsing op een school  aan de Van
Schuijlenburgweg terecht kwamen, waarin op dat moment ca 80 leden van
een zangkoor aanwezig waren. De brokstukken kwamen tevens in de
omgeving neer en raakten mensen gewond. Na afloop van de oefening werd
deze geevalueerd en zal nader bekeken worden, wat er in de toekomst
verbeterd kan worden. zie de foto's

 

Uitnodiging. 

Op zaterdag 4 november aanstaande vindt een grote multidisciplinaire
samenwerkingsoefening plaats waaraan wordt deelgenomen door de
brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
(GHOR) en de regiopolitie in Gelderland-Zuid. Daarnaast nemen ook de
beide Nijmeegse ziekenhuizen (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en het UMC
Sint Radboud) aan de oefening deel. Nog nooit eerder is op een
dergelijke schaal in Gelderland-Zuid geoefend.  

Door de deelnemende organisaties wordt tijdens de oefening, die
luistert naar de naam 'Albatros', veel materieel en personeel ingezet.
Zo oefent de GHOR met negen ambulances, een Geneeskundige Combinatie
(bestaande uit een Ambuteam, een Snel Inzetbare Groep Ter Medische
Assistentie en een Mobiel Medisch Team) en de traumahelikopter (MMT).
Daarnaast beoefenen het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en het UMC Sint
Radboud, geheel of gedeeltelijk, hun ziekenhuis-rampenopvangplan. 
 

Door de brandweer wordt de 'brandweercompagnie interregionale bijstand'
geoefend. Deze brandweercompagnie verleent bij grote incidenten
bijstand aan andere regio's. Bij de oefening komen het alarmeren,
formeren, verplaatsen en het daadwerkelijk inzetten van de
brandweercompagnie aan bod. Het formeren vindt plaats op een zogenaamde
uitgangsstelling, een parkeerterrein aan de A2 tussen de afslagen Beesd
en Culemborg. Daarna rijdt de brandweercompagnie, die uit een groot
aantal brandweervoertuigen bestaat, in colonne naar de uitgangsstelling
nabij het "incidentterrein" in Nijmegen.  

De brandweercompagnie wordt tijdens de rit van de uitgangsstelling aan
de A2 naar Nijmegen begeleid door een 7-tal motoragenten van de
regiopolitie Gelderland-Zuid.

OEFENING
Chaos en rampspoed in Dukenburg
  (Bron: De Gelderlander)Chaos in Dukenburg. Slacht­offers met ernstige vleeswon­den schreeuwen
om hulp. De school staat in brand. Hulp­verleners rennen zich de be­nen
uit het lijf. Zaterdagmor­gen was er in Nijmegen een
mega-rampenoefening.

Door ANNEMARIE HAVERKAMP
‘Deze meneer is stabiel. Er moet iemand bij hem blijven tot hij wordt
opgehaald. U bent van de pers? Blijft u dan bij hem, wij gaan naar een
andere patiënt.
Meneer Janssen, mevrouw Ha­verkamp blijft bij u."
De ambulancebroeders rennen naar een andere gewonde die schreeuwt om
hulp. Uit het dak van het voormalige hogeschool­gebouw aan de Van
Schuylen­burgweg komen vlammen. Het wrak van een gecrashte helikop­ter
ligt op het voorplein.
Meneer Janssen heeft brandwon­den op rug en benen. Een soort
aluminiumfolie voorkomt dat hij onderkoeld raakt. Geduldig wacht hij op
een brancard. De ambulancebroeder bracht het zó overtuigend, dat de
mevrouw van de pers niets anders durft te doen dan bij meneer Janssen
blijven wachten
De ramp:

● Boven Dukenburg komen een heli­kopter en een vliegtuig met elkaar in
botsing. Het dak van de hoge­school vat vlam, brokstukken vlie­gen in
het rond. Tachtig mensen ra­ken (ernstig) gewond en hebben di­rect hulp
nodig.
Het is niet voor het eerst dat Fred Janssen uit Elst gewond op zijn rug
ligt. Regelmatig treedt hij op als slachtoffer bij een oefe­ning. „Ik
doe dit om zelf een be­tere EHBO'er te worden", vertelt hij. Op een
briefje staat kort aan­gegeven welk soort patiënt hij moet spelen. „Op
zich is het ver­wondelijk dat ze me op mijn rug hebben gelegd, want
daar heb ik brandwonden", zegt hij laconiek.
De grootschalige rampenoefe­ning zaterdagochtend in Duken­burg is met
name bedoeld om te kijken hoe het staat met de sa­menwerking tussen
politie, brandweer en medische hulpver­leners in de regio. De brandweer
test daarnaast hoe het is om bij een ramp bijstand te krijgen van een
compagnie uit een ande­re regio. Vandaar dat een colon­ne wagens
helemaal vanuit Cu­lemborg naar de plek des on­heils is gekomen. Om
even voor tienen wordt me­neer Janssen per brancard (‘wil je er even
zelf op gaan liggen?') afgevoerd naar een gele tent ­­ gewondennest.
„Rij maar naar binnen", zegt het hoofd van het noodhospitaal. „En wat
bent u mevrouw? Pers? U blijft buiten

OEFENING
Huisartsen paraat bij ramp
 


Door onze verslaggeefster  (De Gelderlander)
NIJMEGEN ● De Nijmeegse huisartsenpost fungeert goed in het geval van een ramp. Dat bleek tijdens een grootschalige rampenoefe­ning zaterdag.
Voor het eerst was de huisartsen­post (CHN) betrokken bij een grote
oefening van brandweer, politie en medische hulpverle­ners. Om tien uur
's ochtends werd de huisartsenpost onaange­kondigd benaderd met het
ver­zoek om zo snel mogelijk 25 huisartsen naar de Jan Massink­hal te
krijgen.
„Binnen vijftig minuten waren er 25 gemobiliseerd", aldus Henk Berkers,
hoofd van de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen). De
art­sen hoefden niet daadwerkelijk te verschijnen, er werd slechts
geinventariseerd hoe snel ze er konden zijn om te helpen.
De GHOR, die de regie op ge­neeskundig vlak heeft bij ram­pen, kreeg na
de eerste Vierdaag­sedag van 2006 het verwijt slecht te hebben
gecommuni­ceerd met ziekenhuizen en huis­artsen. Volgens Berkers was
za­terdag een goed moment om daarop nog eens te oefenen.