26 oktober 2006

Diepvrieskast vat vlam in Ooij

   

De brandweer van Ubbergen is vanmiddag naar Ooij uitgerukt, omdat daar brand was (geweest) in de garage naast een woonhuis aan de Prins Clausstraat. De bewoonster van het pand wilde juist de kinderen van school gaan halen, toen ze een brandlucht rook en rook zag vanuit de garage. Direct werd door haar de buurt ingeschakeld en werd de brandweer gebeld, terwijl de buurtgenoten de vlammen in de garage met een deken afdekten. dscf5511 In eerste instantie leek het er op, dat de fritespan, welke op de diepvrieskast stond vlam had gevat, maar later bleek, dat er waarschijnlijk kortsluiting was geweest in de diepvrieskast, waardoor de vrieskist, welke op de kast stond, ook vlam gevat had. Met behulp van een snel bij de Crèche geleende brandblusser werd het vuur gedoofd. De gealarmeerde brandweer hoefde alleen nog  na te blussen en nazorg te verlenen. Wat overbleef waren een verbrande diepvrieskast fritespan en behoorlijk wat roet in de garage. zie de foto's