24 oktober 2006

Hollandse Grazers naar Letland

HOLLANDSE GRAZERS HOPEN OP DROGE VOETEN IN LETLAND

Koniks op transport in kader van HIER-klimaatcampagne

Donderdag 26 oktober vertrekt vanuit Nijmegen voor de derde maal een
groep grote grazers naar Letland. In totaal hebben dan 50 Konikpaarden
en 40 Schotse Hooglanders hun Hollandse habitat verwisseld voor een
Lets paradijs. De dieren verhuizen naar een viertal Letse
natuurgebieden, waaronder de vallei van de Dviete in zuidoost Letland.

PERSBERICHT

HOLLANDSE GRAZERS HOPEN OP DROGE VOETEN IN LETLAND

Koniks op transport in kader van HIER-klimaatcampagne

Donderdag 26 oktober vertrekt vanuit Nijmegen voor de derde maal een
groep grote grazers naar Letland. In totaal hebben dan 50 Konikpaarden
en 40 Schotse Hooglanders hun Hollandse habitat verwisseld voor een
Lets paradijs. De dieren verhuizen naar een viertal Letse
natuurgebieden, waaronder de vallei van de Dviete in zuidoost Letland.

 

Hier
hebben ARK Natuurontwikkeling, The Latvian Ornithological Society en
Vogelbescherming Nederland de handen inéén geslagen in het kader van de
HIER-klimaatcampagne (
www.hier.nu).
De nu nog lijnrecht door het landschap lopende Dviete, krijgt haar
vrijheid terug en mag weer meanderen zoals een heuse rivier betaamt.
Ten tijde van hoogwater houdt het gebied zo langer water vast. Dit
beperkt de kans op overstromingen stroomafwaarts aanzienlijk.
 

De Dviete stroomt in het zuidoosten van Letland en mondt uit in de
Daugava, de grootste rivier van dit land. Nog maar enkele weken geleden
werd duidelijk dat ook daar de weersomstandigheden grilliger worden.
Heftige regenval zorgde voor fikse overstromingen in de Dviete-vallei.
Net als in Nederland bekijken ARK en partnerorganisaties in Letland,
hoe begrazing en een natuurlijker rivier de grotere
waterstandsverschillen als gevolg van klimaatverandering het hoofd
kunnen bieden.

Kuddes Konikpaarden en runderen
begrazen de vallei en zorgen voor een rijk en afwisselend landschap. De
Dviete is aangewezen als Natura 2000 gebied vanwege het voorkomen van
bijzondere vogelsoorten als bastaardarend, zwarte stern en poelsnip.
Ook maken duizenden eenden en ganzen op weg naar Nederland gebruik van
het gebied als pauzeplek. Bevers komen massaal in het gebied voor. Met
het bouwen van dammen leveren ze een belangrijke bijdrage aan het
langer vasthouden van water in natte én droge tijden. Op plekken waar
bevers actief zijn begint de rivier al vanzelf opnieuw te meanderen.

Het project in de Dvietevallei maakt
deel uit van de klimaatcampagne HIER. Dit project van 38 goede doelen
is mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. De 26
Konikpaarden komen uit verschillende natuurgebieden: de Leeuwense Waard
en Beuningse uiterwaarden in het Land van Maas en Waal, de Klompenwaard
in de Over Betuwe en de Rug bij Roosteren langs de Limburgse Grensmaas.