17 oktober 2006

Bomen St. Hubertusweg worden gerooid.

 

 

 Op maandag 23 oktober 2006 start een aannemer in opdracht van de gemeente Ubbergen met het verwijderen van de 27 populieren en 5 wilgen langs de St. Hubertusweg te Ooij. Na afloop van de  kapwerk-zaamheden worden de stronken weg gefreesd en wordt het terrein plantklaar gemaakt voor de nieuwe bomen. Deze bomen, iepen, worden geplant in het plant-seizoen, vanaf medio november 2006. Vervolgens gaat de gemeente de strook ecologisch beheren. Dat houdt in dat het gras elk jaar in september wordt gemaaid en afgevoerd. Door de werkzaamheden kan enige verkeershinder ontstaan. Verkeersregelaars zullen het verkeer tijdens de kapwerkzaamheden in goede banen leiden.dscf2142 Als u nog vragen heeft of wilt reageren dan kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken, telefoonnummer 024-6849134 of 024-6849141. (Bron: gemeente Ubbergen)

 

De bomen, gezien vanuit de richting Struikenweg/Nassaustraat in de richting van de Ooijse Graaf/Erlecomsedam.

 

 

UBBERGEN (Bron: de Gelderlander )
Bomen St.-Hubertusweg gaan plat

Op maandag 23 oktober 2006 start een aannemer in opdracht van de gemeente Ubbergen met het verwijderen van de 27 po­pulieren en 5 wilgen langs de St.-Hubertusweg te Ooij. Na af­loop van de kapwerkzaamheden worden de stronken weg ge­freesd en wordt het terrein plantklaar gemaakt voor de nieu­we bomen. Deze bomen, iepen, worden geplant in het plant­seizoen, vanaf medio november 2006. Door de werkzaamhe­den kan enige verkeershinder ontstaan.