13 oktober 2006

Kalorama vestigt aandacht op onveillige verkeerssituaties

 

 

 

 Vanmorgen
hebben medewerkers van Kalorama, samen met doof/blinde bewoners van
Kalorama, actie gevoerd om de onveilige verkeerssituatie voor deze
mensen onder de aandacht van de medeweggebruikers te brengen. Daarom
werden pamfletten uitgedeeld aan bestuurders en andere weggebruikers,
die meestal zelf niet in de gaten hadden, dat  ze het voor deze
blinde mensen wel heel erg moeilijk maakten.

dscf2834

Ook winkeliers in de omgeving van de Waterstraat te Beek, waar het
grootste deel van deze actie plaats vond, werden gewezen op verkeerd
staande reclameborden e.d. Passanten mochten ook zelf de route lopen
met oogkleppen voor en koptelefoons op.  Een en ander gebeurde in
het kader van de internationale Dag van de Witte Stok, welke elk jaar
op of rond 15 oktober gehouden wordt. Beek-Ubbergen was deze keer een
van de plaatsen waar actie werd gevoerd. zie de foto's

 

  Tastend in stilte rest alleen de geleidelijn


Op de Internationale dag van de witte stok vragen blinden en
slechtzienden aandacht voor hun mobiliteitspro­bleem. In Beek deelden
ze gis­teren gele kaarten uit.

Door BAS VAN DER HOEVEN (Bron: de Gelderlander)
D
e
wereld is ingericht op zienden. Dat is al na en­kele minuten duidelijk
als je geblinddoekt met een ‘taststok' door het centrum van Beek
schuifelt. Wat zijn er veel oneffenhe­den onder je voeten, wat tikt die
stok vaak tegen een obstakel. Om nog maar te zwij­gen over het verkeer
dat door rijdt ook al sta je met de stok om­hoog te wachten op vrije
door­gang.
De Internationale dag van de witte stok is morgen, maar
me­dewerkers van Kalorama gin­gen gisteren al met doofblinde mensen de
straat op. Andere weggebruikers moeten men­sen met een witte stok voor
la­ten gaan. Daar schort het nog­al eens aan. Door het uitdelen van
‘gele' kaarten en pamflet­ten vragen Joke Maas en Rene Kever aandacht
voor hun pro­bleem. Ze zijn doofblind en aangewezen op hun tastzin. Ze
wandelen over de in het trot­toir aangebrachte ribbeltegels, de witte
stok zwaait heen en weer en signaleert eventuele obstakels. Maar zonder
de arm van Kalorama-mede­werkers Annelies Wits­iers en Hilleke van Gils
zouden Joke en Rene niet van Kalora­ma naar het Kultur­hus, waar ze
respectie­velijk wonen en wer­ken, kunnen wande­len. Niet alleen omdat
de door tegels met rib­bels en noppen aange­geven route hier en daar
abrupt ophoudt, maar ook om­dat veel mensen niet de beteke­nis van de
witte geleidelijnen kennen. Auto's, fietsen en vuil­nisbakken worden
geparkeerd op de tegels. Sinds gisteren we­ten heel veel mensen
waar­voor die speciale tegels zijn.


Hilleke van Gils helpt Joke Maas langs obstakels die wandelen over de geleidelijn in hartje Beek bemoeilijken. Foto: Bert Beelen

  

Dag van de witte stok

Op vrijdag 13 oktober worden er door het hele land activiteiten
georganiseerd in het kader van de jaarlijkse Dag van de Witte Stok,
o.a. in Amsterdam, Apeldoorn, Beek – Ubbergen, Bussum, Brunssum, Delft,
Den Haag, Dordrecht, Emmen, Enschede, Eindhoven, Goes, Haren,
Harlingen, Heerhugowaard, Hoogezand-Sappemeer, Huizen, Leiden,
Maastricht, Nunspeet, Oss, Roden, Rotterdam, Tilburg, Woudrichem,
Zevenaar.

 

Flyer 2006  

Voorkant

15 oktober

Internationale Dag van de Witte Stok

Ruim baan voor de witte stok

 

Foto met looproute met daarop obstakels zoals een hek en fietsen tegen

een lantaarnpaal
                  

Artikel 49, lid 1 van het reglement van Verkeersregels en

Verkeerstekens geeft aan:

‘Bestuurders moeten blinden, voorzien van een witte stok met één of

meer rode ringen en overigens alle personen die zich moeilijk

voortbewegen, voor laten gaan. 

Slechtzienden- en Blindenlijn

030 299 54 44 of sb-lijn@sb-belang.nl

 

Achterkant

 

Ruim baan voor de witte stok

 

Een blinde of ernstig slechtziende gebruikt de witte stok als taststok
om obstakels te vermijden en om looproutes te kunnen volgen.  

–         Zorg dat
slechtzienden en blinden een looproute kunnen volgen, zonder obstakels.
Zet bijvoorbeeld geen (brom)fiets op een geleidelijn.

–         Hou er rekening mee
dat iemand met een witte stok verkeer niet kan zien en fietsers ook
niet kan horen aankomen.

–         Zorg dat
slechtzienden en blinden veilig over kunnen steken. Stop voor de witte
stok als een slechtziende of blinde aangeeft te willen
oversteken. 

Elk jaar wordt de Internationale Dag van de Witte Stok op of rond 15
oktober gehouden. Op deze dag vragen slechtzienden en blinden aandacht
voor hun mobiliteit. 

In samenwerking met de Fietsersbond (+ logo) 

Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang, Postbus 2062, 3500 GB Utrecht, 030 299 28 78/ http://www.sb-belang.nl/