12 oktober 2006

Konikpaarden genieten aan de Bisonbaai

 

 

dscf2264dl

 De kap van de populieren bij de Bisonbaai heeft ingrijpende gevolgen. De voor- en tegenstanders verzamelen zich regelmatig bij de baai om hun afschuw, dan wel hun medeleven uit te spreken over het verdwijnen van de bomen. Inmiddels is het bosje naast de ingang van de Bisonbaai ook geheel gekapt. maar de Konikpaarden hebben er geen moeite mee. Voor hen is het een fijne stoeiplaats geworden en ze vermaken zich uitstekend tussen de afgezaagde en opgestapelde bomen. zie de foto's

 


 BOMENKAP BISONBAAI
‘Hippies in jaren zestig al in blote kont'
  (Bron: de gelderlander 171006)


Tientallen populieren rond de Bisonbaai in Ooij zijn ge­kapt en versnipperd. Staats­bosbeheer wil in het hele land van de oude, niet in­heemse bomen af. Velen treu­ren om de gevallenen. De kap leidde zelfs tot Kamervragen.

Door BAS VAN DER HOEVEN
OOIJ ● Mensen hebben iets met bomen. Een nieuwbouwwijk oogt naargeestig tot er hoge bo­men staan. Daarom zijn de senti­menten rond de massale bomen­kap rond de Bisonbaai begrijpe­lijk.
Actievoerders ageerden te­gen de kaalslag en zelfs in poli­tiek Den Haag kwam de situatie ter sprake.
Staatsbosbeheer kapte de Cana­dese populieren omdat deze bo­men niet inheems zijn. Boven­dien zouden de bomen door ouderdom om kunnen vallen of takken verliezen. Dat gevaar is volgens activisten schromelijk overdreven. ‘Zoveel mensen lo­pen daar niet en uit angst voor vallende takken zou je in dit drukbevolkte land heel veel bo­men moeten omleggen'.
De tegenstanders beroepen zich vooral op ‘aantasting van het landschap'. De kap zou Bison­baai en omgeving ‘onherstel­baar verminken' en de naakt­recreatie blootleggen. Volgens naturisten zijn boswachters van Staatsbosbeheer ook al bezig het naaktzwemmen en -zonnen te verbieden. Boswachter Gerrit van Scherrenburg ontkent dit.
Volgens hem wordt alleen nudis­me aan de dijkzijde van de plas ‘ontmoedigd'. Omdat aanwonen­den hebben geklaagd.
De Bisonbaai kent een lange ge­schiedenis als recreatieplas. In de jaren vijftig van de vorige eeuw is de plas door ontgron­ding ontstaan. Gebiedseigenaar baron Van Randwijck verkocht de rechten aan een zand- en grinddelver. De bovenste ander­halve meter klei ging naar de steenfabrieken. Volgens over­buurman Wim Reijnen werd er al gezwommen in de Bisonbaai toen de baggermolens nog hun werk verrichtten. Er was toen nog een open verbinding met de Waal, zand en grind werden per schip afgevoerd. „In de jaren zes­tig kwamen de hippies van wel honderd kilometer ver weg hier in hun blote kont zwemmen", zegt Reijnen. „Ik weet dat ze van ver kwamen, omdat wij toen al tegen betaling auto's in het wei­land toelieten. Op de dijk was een totaal parkeerverbod."
Baron Van Randwijck lag met de gemeente Ubbergen overhoop.
Hij wilde van de Bisonbaai een recreatieplas maken. De ge­meente zag dat niet zitten.
Begin jaren zeventig zette Van Randwijck een twee meter hoog hekwerk rond de Bisonbaai. De Bisonbaai is tien jaar geleden ge­kocht door Staatsbosbeheer. Het hekwerk is sinds een paar jaar weg.


 


Voor en na de kap. De een spreekt over kaalslag, de ander vindt de Bisonbaai mooier uit komen. ‘Als een schone dame die wat verhullende sluiers heeft afgeworpen en haar koele schoonheid prijsgeeft'. Foto's Flip Franssen