12 oktober 2006

Afbraak Donjon begonnen

 De steigerbouwers zijn al enkele dagen druk in de weer om een einde te maken aan het "leven van de Donjon" in het Valkhofpark te Nijmegen. Duizenden bezoekers hebben de afgelopen 1 1/2 jaar de toren beklommen en nog meer mensen hebben genoten van het gezicht op de toren in het park. Binnenkort zal er niets meer van te zien zijn. Zie de foto's  

dscf2193

 


 Doek en torentje ‘vallen' van donjon  (Bron: de Gelderlander 181006)


Waar eens een trotse donjon was te zien, staat nu nog slechts een staketsel. Giste­ren viel letterlijk het doek en werd de bekroning van de burchttoren gehaald.

Door JAAP BAK
H
et duurt nog weken maar dan zal niets meer herinneren aan de Nijmeegse donjon in het Valkhofpark.
Gisteren werden de laatste doeken die de ingenieuze steigercon­structie omspanden, los gesneden.
Het torentje (een soort dakruiter) dat de be­kroning van het dak van de donjon vorm­de, werd eveneens naar beneden gehaald.
Daarvoor was een hele opera­tie nodig op zo'n kleine veertig meter hoogte. Een immense kraan zorgde ervoor dat de con­structie in z'n geheel naar be­neden werd getakeld.
Op de begane grond wordt het torentje verder uit elkaar ge­haald.
Jeroen Jansen van bouw­bedrijf Jako, denkt nog zo'n vier weken nodig te hebben om de steigerconstructie te ontmantelen. Dan moeten ook nog eens zo'n duizend kubieke meter zand worden verwijderd van het voetstuk van de toren, en 120 zware betonblokken.
Bedenker en constructeur van de donjon, Jeroen de Groot, was gistermiddag ook aanwe­zig om de ontmante­ling bij te wonen.
„Met pien in 't hert, zo­als de Nijmegenaar zou zeggen", reageer­de hij. „Wellicht dat de doeken (met de af­beeldingen van stenen en raampartijen, JB) nog gebruikt kunnen worden door de stich­ting Gebroeders van Limburg."
Voor de bouw is zo'n 24 kilo­meter steigerpijp gebruikt. De toren wordt voorzichtig met de hand uit elkaar gehaald. Gis­termiddag was men nog op zo'n veertig meter hoogte be­zig zich langzaam een weg naar beneden te werken.


Het torentje dat het dak van de donjon bekroonde werd gis­termiddag naar beneden getakeld. Foto: Bert Beelen